• No results found

Hulpmiddelen in ESET Internet Security

In document ESET Internet Security (pagina 148-151)

Het menu Hulpmiddelen bevat modules die het beheer van het programma vereenvoudigt en ervaren gebruikers extra opties biedt.

Dit menu bevat de volgende hulpmiddelen:

Logbestanden

Beveiligingsrapport

Activiteit bekijken

Actieve processen (als ESET LiveGrid® is ingeschakeld in ESET Internet Security)

Netwerkverbindingen (als Firewall is ingeschakeld in ESET Internet Security)

ESET SysInspector

ESET SysRescue Live: hiermee wordt u naar de ESET SysRescue Live-website geleid, waar u de cd-/dvd-installatiekopie van ESET SysRescue Live .iso kunt downloaden.

Planner

Systeemopruiming: een hulpmiddel waarmee u de computer kunt herstellen en bruikbaar kunt maken na het wegnemen van de bedreiging.

Bestand verzenden voor analyse: hiermee kunt u een verdacht bestand naar het onderzoekslaboratorium van ESET verzenden om het te laten analyseren. Het dialoogvenster wordt weergegeven nadat u op de opties

Logbestanden

Logbestanden bevatten informatie over belangrijke programmagebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en bieden een overzicht van gedetecteerde bedreigingen. Logboekregistratie is een essentieel onderdeel van systeemanalyse, bedreigingsdetectie en probleemoplossing. Logboekregistratie wordt zonder

gebruikersinteractie op de achtergrond uitgevoerd. Informatie wordt vastgelegd op basis van de huidige detailinstellingen voor logboekregistratie. U kunt tekstberichten en logbestanden rechtstreeks vanuit de ESET Internet Security-omgeving weergeven. U kunt de logbestanden ook archiveren.

Logbestanden zijn toegankelijk vanuit het hoofdprogrammavenster door te klikken op Hulpmiddelen > Meer hulpmiddelen > LogbestandenSelecteer het gewenste type logbestand in het vervolgkeuzemenu Logbestand. De volgende logboeken zijn beschikbaar:

Detecties: dit logbestand bevat uitgebreide informatie over detecties en infiltraties die door ESET

Internet Security zijn gedetecteerd. Hierbij gaat het om logboekinformatie zoals het tijdstip van detectie, de naam van de detectie, de locatie, de actie die is ondernomen en de naam van de gebruiker die ten tijde van de detectie was aangemeld. Dubbelklik om de details van een logboekvermelding in een apart venster weer te geven. Niet-opgeschoonde infiltraties worden altijd gemarkeerd met rode tekst op een lichtrode

achtergrond. Opgeschoonde infiltraties worden gemarkeerd met gele tekst op een witte achtergrond. Niet-opgeschoonde potentieel onveilige toepassingen worden gemarkeerd met gele tekst op een witte

achtergrond.

Gebeurtenissen: alle belangrijke acties die door ESET Internet Security worden uitgevoerd, worden opgenomen in de gebeurtenislogboeken. Het gebeurtenislogboek bevat informatie over gebeurtenissen en fouten die in het programma zijn opgetreden. Met deze optie kunnen systeembeheerders en gebruikers problemen oplossen. Vaak kunt u met de hier verschafte informatie problemen in het programma

oplossen.

Computerscan: in dit venster worden de resultaten van alle voltooide handmatige of geplande scans weergegeven. Elke regel correspondeert met één computercontrole. Dubbelklik op een vermelding om de details van de desbetreffende scan weer te geven.

HIPS: bevat records van specifieke HIPS-regels die zijn gemarkeerd voor registratie. Het protocol geeft de toepassing die de bewerking heeft geactiveerd, het resultaat (of de regel is toegestaan of verboden) en de regelnaam weer.

Netwerkbeveiliging: in het netwerkbeveiligingslogboek staan alle aanvallen van buitenaf die door de firewall zijn gedetecteerd. Hier vindt u informatie over elke aanval op uw computer. In de kolom

Gebeurtenis worden de gedetecteerde aanvallen weergegeven. In de kolom Bron vindt u meer informatie over de aanvaller. De kolom Protocol bevat het communicatieprotocol dat voor de aanval is gebruikt. Door het firewalllogboek te analyseren kunt u beter op tijd pogingen tot systeeminfiltratie detecteren om ongeoorloofde toegang tot het systeem te voorkomen. Zie IDS en geavanceerde opties voor meer informatie over aanvallen op netwerken.

Gefilterde websites: Deze lijst is handig als u een lijst met websites wilt bekijken die zijn geblokkeerd door Beveiliging van webtoegang of Ouderlijk toezicht. Elk logboek bevat de tijd, het URL-adres, de gebruiker en de toepassing die een verbinding met een website heeft gemaakt.

Antispambeveiliging: hierin staan records die betrekking hebben op e-mailberichten die als spam zijn gemarkeerd.

Ouderlijk toezicht: hiermee wordt weergegeven welke webpagina's worden geblokkeerd of toegestaan door Ouderlijk toezicht. In de kolommen Type overeenkomst en Waarden overeenkomst ziet u hoe de filterregels zijn toegepast.

Apparaatbeheer: hierin staan records van verwijderbare media of apparaten die op de computer zijn aangesloten. Alleen apparaten met een apparaatbeheerregel worden opgenomen in het logbestand. Als de regel niet overeenkomst met een aangesloten apparaat, wordt er geen logvermelding voor dat aangesloten apparaat gemaakt. Hier kunt u ook details bekijken als het apparaattype, het serienummer, de leverancier en de mediagrootte (indien beschikbaar).

Webcambeveiliging: bevat de gegevens betreffende toepassingen die zijn geblokkeerd door de Webcambeveiliging.

Selecteer de inhoud een logboek en druk op Ctrl + C om de inhoud te kopiëren naar het Klembord. Houd de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt om meerdere records te selecteren.

Klik op Filteren om het venster Logbestanden filteren te openen, waarin u de filtercriteria kunt opgeven.

Klik met de rechtermuisknop op een record om het contextmenu te openen. De volgende opties zijn beschikbaar in het contextmenu:

Weergeven: geeft uitvoerige informatie weer over het geselecteerde logbestand in een nieuw venster.

Filteren op dezelfde records: als u dit filter activeert, worden alleen records van hetzelfde type (diagnostiek, waarschuwingen, ...) weergegeven.

• Filteren: nadat u op deze optie hebt geklikt, kunt u in het venster Logbestanden filteren filtercriteria voor specifieke logboekvermeldingen opgeven.

Filter inschakelen: hiermee worden filterinstellingen geactiveerd.

worden weergegeven. Voor deze actie zijn beheerdersrechten vereist.

• Exporteren...: hiermee wordt informatie over de record(s) in XML-indeling geëxporteerd.

• Alles exporteren...: hiermee wordt informatie over de record(s) in XML-indeling geëxporteerd.

Zoeken/Volgende zoeken/Vorige zoeken: nadat u op deze optie hebt geklikt, kunt u in het venster Zoeken in logboek filtercriteria voor specifieke logboekvermeldingen opgeven.

In document ESET Internet Security (pagina 148-151)