Heusdenhoutseweg 1, Ginneken en Bavel / Breda Hoek Leunsdijkschestraat

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 92-99)

Vanaf 23-10-1904 woonde Adrianus van Oosterhout hier met zijn gezin tot 24-9-1907

40. Heusdenhoutseweg 1, Ginneken en Bavel / Breda Hoek Leunsdijkschestraat

Aanduiding van het pand, met wijk en huisnummer in Ginneken en Bavel van 1894-1904 Jaar 1894 1898 1904

wijk / huisnr. A 636 A 617 D 1 In 1942 over naar Breda

Petrus Johannes Schaerlackens; 1898-circa 1900 Gezin Hendrik van Dongen; 1900-1901

Gezin Adrianus Vriens; 1901-1904

Echtpaar Jacobus de Ceuster en Petronella Maas; 1908-1909, 1911-circa 1914

Gezin Johannes Noijen; circa 1908-1912

Gezin Adrianus van Dongen; circa 1913-1928 Gezin Johannes van Steen; 1929-circa 1932

Gezin Gerardus van Hal; 1934-1961

Petrus Johannes Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 277, 23-8-1855, † Ginneken en Bavel 11-12-1932, zn. van Egidius Schaerlackens, bouwman, en Maria Peeters, stalknecht, dagloner, landbouwer, tr. Ginneken en Bavel 6-2-1895 Anna Catharina Kools, geb. Ginneken en Bavel, wijk C 129, 19-9-1865, † Etten-Leur 16-9-1931, dr. van Johannes Kools, herbergier, en Adriana van Hoeckel.

Adres: wijk A 393, 428, 536, 617, 478, Karnemelkstraat 137, Prins Hendrikstraat 15, 48, Bavelschelaan 64, Ulvenhoutschelaan 108, 13 Ginneken en Bavel.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 536, 10-9-1895, dienstknecht, sjouwer, tr.

Breda 13-7-1939 en Breda 1943 gescheiden van Alberdina Anna Josepha van de Kamp, geb.

Oploo 20-3-1913, dr. van Bernardus van de Kamp, huisschilder, en Christina Theodora van Abel.

2. Adriana Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 536, 1-1-1897, dienstbode.

3. Maria Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel 5-1-1898, dienstbode, tr. Teteringen 3-5-1923 Johannes Cornelis Stadegaart, geb. Princenhage 5-10-1898, melkventer, zn. van Hendricus Matthias Stadegaart, schoenmaker, en Catharina Joosen.

Adres: 16-7-1920 uitschrijving Ginneken en Bavel naar Gorinchem;

21-2-1921 inschrijving Ginneken en Bavel komend van Gorinchem;

3-8-1921 uitschrijving Ginneken en Bavel naar Rotterdam;

1923 gezin Oranjeplein 15 Ginneken en Bavel;

9-1-1925 gezin uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen;

29-7-1925 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, Dennenlaan 10, komend van Teteringen;

20-7-1927 gezin uitschrijving Ginneken en Bavel naar Terheijden;

23-12-1927 gezin inschrijving Princenhage, Heilaarstraat 86, Heuvel 1, Postillonstraat 28, komend van Terheijden.

4. Franciscus Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel 6-4-1899, † Breda 28-1-1949, dienstbode, arbeider, koopman, voerman, tr. Sneek 24-10-1925 Elisabeth Jillings, geb. Haskerland 21-9-1891, † Breda 7-10-1954, dr. van Jacobus Jillings en Johanna Christina Arends.

Adres: 5-11-1921 uitschrijving Ginneken en Bavel naar Norg;

18-3-1924 inschrijving Breda, Nassausingel 25, komend van Norg;

15-9-1925 uitschrijving Breda naar Sneek;

2-7-1926 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, in woonwagen in Bavelschelaan tussen 274 en 276, 43, komend van Sneek.

5. Adrianus Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel 14-12-1900, † Breda 22-12-1929, arbeider, tr.

Breda 15-11-1928 Anna Cornelia van Loon, geb. Gilze en Rijen 24-10-1896, dr. van Philippus Jacobus van Loon en Pietronella Blakenburg.

Adres: Halstraat 5, Oranjelaan 20a, Kerkpad 4 Breda.

6. Johannes Schaerlackens, geb. Ginneken en Bavel 21-11-1906, leidekker, sjouwer, tr. Breda 28-11- 1929 Cornelia van Overbeek, geb. Breda 4-9-1907, dr. van Jacobus van Overbeek, dagloner, en Cecilia Versteegh.

29-12-1930 uitschrijving Breda, Nieuwstraat 33, naar Ginneken en Bavel, Ploegstraat 14, Bavelschelaan 141, 151

Hendrik van Dongen, geb. Teteringen 6-2-1850, † Gilze en Rijen 27-4-1926, arbeider, dienstknecht, zn. van Petrus van Dongen, Pieter, bouwman, en Adriana Geerden, tr. Teteringen 12-5-1875 Adriana Jansen, geb. Hoeven 28-1-1849, † Teteringen 5-11-1911, dr. van Adriaan Jansen en Johanna Robbeson.

Adres: 31-5-1875 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel, wijk A 329, 334, 411, 407, 443, wijk B 37, 34, komend van Teteringen;

26-11-1897 gezin uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen;

12-5-1900 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk A 636, komend van Teteringen;

28-3-1901 gezin uitschrijving Ginneken en Bavel naar Teteringen, wijk B 34, 33.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 334, 21-7-1876, † Oosterhout 24-4-1927, tr.

Teteringen 10-11-1904 Willem Voermans, geb. Oosterhout, wijk I 38, 28-12-1875, † Oosterhout 4-12-1930, polderwerker, zn. van Theodorus Voermans, bouwman, en Johanna de Bont.

Adres: Houtsche Akkers 27; Molenstraat 107 Oosterhout.

2. Johanna van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 334, 19-1-1878, † Gilze en Rijen 23-8-1934, tr. Ginneken en Bavel 6-4-1910 Cornelis van Loon, geb. Gilze en Rijen 29-4-1876, † Breda 27-7-1950, voerman, arbeider, leerlooier, zn. van Adriaan van Loon en Catharina Paulussen.

Adres: wijk B 332, 218, 274 Gilze en Rijen.

3. Petrus van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 334, 15-5-1879, † Gilze en Rijen 23-6-1944, arbeider, bierbrouwersknecht, landbouwer, tr. Teteringen 5-5-1904 Cornelia van Riel, geb.

Ginneken en Bavel 22-11-1878, † Gilze en Rijen 19-8-1943, dr. van Hendrik Adrianus van Riel, arbeider, en Lucia Vlamings.

Adres: 4-6-1904 echtpaar inschrijving Heusdenhout Ginneken en Bavel, wijk A 680, wijk D 69, komend van Teteringen;

12-5-1905 echtpaar inschrijving Teteringen, wijk F 17, komend van Ginneken en Bavel;

3-3-1906 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk D 83b, komend van Teteringen;

8-5-1909 gezin inschrijving Teteringen, wijk E 18, 19, wijk A 14, komend van Ginneken en Bavel wijk D 83b;

4-9-1924 gezin uitschrijving Teteringen naar Gilze en Rijen wijk B 63, D 45, 28, 27; Lucia Vlamings en Hendrik van Dongen zijn dan inwonend;

9-1-1929 gezin uitschrijving Gilze en Rijen naar Chaam;

8-5-1931 gezin inschrijving Gilze en Rijen komend van Chaam.

4. Adrianus van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 411, 29-12-1881, vervolg 3 pagina’s verder.

5. Jacobus van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 407, 6-10-1883, bierbrouwer, grondwerker, tr. Oosterhout 19-1-1906 Elisabeth van Ginneken, geb. Oosterhout 22-12-1882, dr. van Johannes van Ginneken en Maria Bul.

Adres: 25-1-1906 echtpaar inschrijving Oosterhout, Vrachelen 16;

15-3-1909 gezin uitschrijving Oosterhout naar Raamsdonk;

18-3-1910 gezin inschrijving Oosterhout, Leijsenhoek 46, komend uit Raamsdonk;

16-2-1921 Elisabeth uitschrijving Oosterhout naar Vught en 18-5-1922 inschrijving Oosterhout komend van Vught;

vanaf 1921 Koningsdijk 154 Oosterhout; 16-11-1929 gezin uitschrijving Oosterhout naar Eindhoven, Rijnstraat 6, 3, 29 en Merwedestraat 20.

6. Petronella van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 407, 30-1-1885, † Ginneken en Bavel 20- 10-1885.

7. Elisabeth van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 411, 10-8-1886, † Breda 29-1-1956, tr.

Teteringen 2-4-1913 Mathijs van Gils, geb. Made en Drimmelen, wijk B 65, 24-10-1882, † Breda 5-4-1961, arbeider, grondwerker, zn. van Mathijs van Gils, arbeider, en Anna Maria Dignouts.

Adres: 8-7-1913 Mathijs inschrijving Teteringen, wijk B 33, 34 bij schoonouders, komend van Oosterhout; wijk E 19a, 20, wijk D 53, 4 Teteringen.

8. Johannes Laurentius van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 443, 10-8-1888, † Dongen 6-6- 1958, arbeider, tr. Oosterhout 23-5-1918 Antonia Vissers, geb. Oosterhout 30-3-1889, dr. van Nicolaas Vissers en Antonia Berkhof.

Adres: 18-12-1914 inschrijving Breda, Kloosterstraat 18, komend van Teteringen;

6-8-1915 uitschrijving Breda naar Oosterhout, Leijsenhoek 46, inwonend in gezin van broer Jacobus;

20-10-1916 uitschrijving Oosterhout naar Teteringen;

12-7-1919 gezin inschrijving Oosterhout, Groenendijk 7, 22, komend van Dongen;

11-10-1929 gezin uitschrijving Oosterhout naar Dongen.

9. Cornelis van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 443, 2-3-1891, † Tilburg 19-2-1956,

landbouwer, arbeider, tr. Oosterhout 4-11-1920 Wouterina de Kievit, geb. Oosterhout 21-11-1883, † Oisterwijk 22-4-1959, dr. van Pieter de Kievit, arbeider, en Maria de Wit.

Adres: Groenendijk 42 Oosterhout; 21-6-1924 gezin uitschrijving Oosterhout naar Dongen;

3-11-1926 gezin inschrijving Tilburg, komend van Dongen.

Adressen in Tilburg: Ringlaan Noord 244, Leodwarsstraat 2, Houtstraat 54, Veldstraat 91, Sint Janstraat 67.

Wouterina tr. (1) Oosterhout 11-8-1904 Johannes Jolie, geb. Oosterhout 1-7-1863, † Oosterhout 17-5-1919, leerlooier, zn. van Pieter Jolie en Petronella van Gool.

Adrianus Vriens, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 322, 19-12-1873, † Nieuw-Ginneken 25-6-1944, arbeider, landbouwer, hovenier, zn. van Wilhelmus Vriens, landbouwer, en Cornelia Meeuwissen, tr.

Ginneken en Bavel 22-5-1901 Wilhelmina de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 152, 27-12-1876, † Breda 28-3-1962, dr. van Jacobus de Ceuster, landbouwer, arbeider, en Petronella Maas.

Adres: 31-12-1891 Wilhelmina inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 13, komend van Gilze en Rijen;

vader Wilhelmus is inwonend in gezin tot † 3-6-1907;

wijk A 619a, wijk D 2b Ginneken en Bavel; tussen 1901-1904 wordt ook als adres vermeld wijk A 617

= Heusdenhoutseweg 1, dat was van korte duur.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Maria Vriens, geb. Ginneken en Bavel 25-5-1902, † Gilze en Rijen 23-3-1929, tr.

Ginneken en Bavel 11-5-1927 Wilhelmus Cornelis Kanters, geb. Gilze en Rijen, wijk A 424, 21-5- 1900, † Gilze en Rijen 30-7-1957, smid, zn. van Cornelis Adrianus Kanters, smid, en Anna Maria van Gestel.

Wilhelmus C. tr. (2) Alphen en Riel 26-8-1930 Anna Maria Huijben, geb. Alphen en Riel 21-11-1894, dr. van Nicolaas Adriaan Huijben en Maria Elisabeth Horevoorts.

Adres: wijk A 496, 473 Gilze en Rijen.

2. Wilhelmus Vriens, geb. Ginneken en Bavel 20-2-1904, landbouwer, tr. Ginneken en Bavel 15-4- 1931 Adriana Maria Vosselmans, geb. Breda 9-1-1907, dr. van Petrus Paulus Vosselmans, landbouwer, en Johanna Roelen.

Adres: Bavelschelaan 74 Ginneken en Bavel.

3. Jacobus Johannes Vriens, geb. Ginneken en Bavel 17-6-1905, landbouwer, tr. Ginneken en Bavel 21-11-1934 Johanna Adriana Fens, geb. Terheijden 28-2-1906, dr. van Johannes Fens en Adriana Damaniana van Beek.

Adres: Boeimeerweg 39 Breda.

4. Adrianus Laurentius Vriens, geb. Ginneken en Bavel 30-6-1906, † Ginneken en Bavel 19-9-1906.

5. Cornelia Wilhelmina Adriana Vriens, geb. Ginneken en Bavel 20-6-1908, tr. Ginneken en Bavel 20- 10-1937 Christianus Hendrikus Verhoeven, geb. Teteringen, Boeimeerstraat 116, 16-7-1908, hovenier, zn. van Gerardus Cornelis Verhoeven, hovenier, en Johanna Huijbregts.

Adres: wijk B 18 Ginneken en Bavel.

6. Adriana Johanna Maria Vriens, geb. Ginneken en Bavel 2-2-1912, † Ginneken en Bavel 22-3-1913.

7. Johannes Vriens, geb. Ginneken en Bavel 9-4-1914.

8. Cornelis Vriens, geb. Ginneken en Bavel 27-8-1917.

9. Adriana Vriens, geb. Ginneken en Bavel 27-8-1917.

Jacobus de Ceuster, geb. Princenhage, het Hout 260, 3-7-1836, † Ginneken en Bavel 8-8-1920, zn.

van Johannes de Ceuster, arbeider, en Elisabeth van Loenhout, landbouwer, arbeider, tr. Princenhage 3-5-1866 Petronella Maas, geb. Ginneken en Bavel, wijk K 18, 8-8-1838, † Ginneken en Bavel 19-3-1916, dr. van Cornelus Maas, hovenier, en Joanna Mathijssen.

Adres: 27-2-1867 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk A 93b, 277, 152, 310, komend van Princenhage Rith 150; wijk B 130, 164, 13 Princenhage;

28-12-1885 gezin uitschrijving Princenhage naar Gilze en Rijen;

31-12-1891 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 13, komend van Gilze en Rijen;

11-5-1905 echtpaar vestiging Princenhage, Effen 120, komend van Ginneken en Bavel;

16-10-1908 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel, wijk D1, komend van Princenhage, Effen 71;

19-4-1909 echtpaar uitschrijving Ginneken en Bavel naar Princenhage;

11-10-1909 echtpaar uitschrijving Princenhage naar Gilze en Rijen;

18-9-1911 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel, wijk D1, Ulvenhoutselaan 13, komend van Gilze en Rijen.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 93, 27-2-1867, † Breda 16-11-1946,

blekersknecht, arbeider, tr. Breda 19-11-1894 Johanna Renard, geb. Breda, wijk B 587, 23-5-1870,

† Breda 24-9-1936, dr. van Johannes Renard, vleeshouwer, en Antonia Kroes.

Adres: wijk A 297a, 198, 46a, 314 Ginneken en Bavel;

9-1-1895 echtpaar inschrijving Breda, wijk B 538, komend van Ginneken en Bavel;

14-3-1895 echtpaar uitschrijving Breda naar Ginneken en Bavel, Bleekstraat 2; Zandbergweg 188;

1927 annexatie door Breda.

2. Johanna de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 277, 4-11-1869, † Gilze en Rijen 25-5-1941, dienstbode, tr. Adrianus de Bruijn, geb. Gilze en Rijen, wijk A 192, 28-2-1867, † Gilze en Rijen 15-5-1947, arbeider, landbouwer, zn. van Antonie de Bruijn, dagloner, en Catharina Janssen.

Adres: 27-4-1892 uitschrijving Ginneken en Bavel naar Gilze en Rijen, Moleneind 53, 178, 186, Vossenberg 202, 186a.

3. Johanna Elisabeth de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 152, 30-6-1871, † Etten-Leur 21-11- 1945, dienstbode, religieuse.

16-10-1930 inschrijving Princenhage komend van Ginneken en Bavel.

4. Cornelis de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 310, 25-10-1873, † Princenhage 13-10-1936, winkelbediende, landbouwer, werkman, tr. Princenhage 8-6-1898 Johanna Jansen, geb.

Princenhage, Heuvel 17, 20-7-1871, † Princenhage 23-3-1909, dr. van Johannes Jansen, arbeider, en Maria Schellekens.

Adres: Steenweg 4c, Mastboschstraat 48, Effen 66 Princenhage.

Cornelis tr. (2) Princenhage 14-10-1909 Maria van der Velden, geb. Princenhage, Rith 152, 3-12-1877, † Breda 6-5-1946, dr. van Antonius van der Velden, arbeider, landbouwer, en Anna Cornelia Pinxteren.

5. Wilhelmina de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 152, 27-12-1876, † Breda 28-3-1962, tr.

Ginneken en Bavel 22-5-1901, Adrianus Vriens, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 322, 19-12-1873, † Nieuw-Ginneken 25-6-1944, arbeider, landbouwer, hovenier, zn. van Wilhelmus Vriens,

landbouwer, en Cornelia Meeuwissen

Adres: 31-12-1891 Wilhelmina inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 13, komend van Gilze en Rijen; vader Wilhelmus is inwonend in gezin tot † 3-6-1907;

wijk A 619a, wijk D 2b, Ginneken en Bavel; tussen 1901-1904 wordt ook als adres vermeld wijk A 617 = Heusdenhoutseweg 1, hoe lang het gezin toen op nr. 1 en nr. 3 woonde wordt me niet duidelijk.

6. Antonie de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 152, 7-8-1879, † Princenhage 2-6-1935, koffiebrander, tr. Ginneken en Bavel 5-11-1902 Johanna Vriens, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 322, 30-9-1878, † Ginneken en Bavel 17-2-1911, dr. van Wilhelmus Vriens, hovenier, en Cornelia Meeuwissen.

Antonie tr. (2) Princenhage 14-4-1913 Margaretha de Craen, geb. Princenhage, Steenweg 382, 3-3-1881, dr. van Petrus de Craen, hovenier, en Catharina Luiken.

Adres: 4-12-1902 echtpaar inschrijving Teteringen, wijk H 9, komend van Ginneken en Bavel;

12-11-1908 echtpaar inschrijving Ginneken en Bavel, wijk B 1b, komend van Teteringen wijk H 9;

15-4-1913 Antonie uitschrijving Ginneken en Bavel naar Princenhage Heilaarstraat 114, Dreef 52, 83.

Johannes Noijen, Jan, geb. Ginneken en Bavel, wijk B 163, 19-2-1871, † Nieuw-Ginneken 28-12-1947, landbouwer, winkelknecht, zn. van Gijsbertus Noijen, arbeider, en Johanna Nobelen, tr.

Ginneken en Bavel 26-11-1902 Catharina Vriens geb. Ginneken en Bavel, wijk A 322, 1-10-1875, † Vught 19-5-1940, dr. van Willem Vriens, landbouwer, en Cornelia Meeuwissen.

Adres: Molenstraat 511; Bavelschelaan 54; wijk D 1 Ginneken en Bavel (1900-1911); wijk B 33 (1912-1922); wijk B 50 (1923-1938) Ginneken en Bavel.

18-1-1938 Catharina uitschrijving Ginneken en Bavel naar Vught, opname in psychiatrische inrichting Voorburg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Noijen, geb. Ginneken en Bavel 9-10-1903, tr. Ginneken en Bavel 7-11-1929 Josephus Cornelis Jansen, geb. Ginneken en Bavel 4-4-1902, landbouwer, zn. van Johannes Jansen, landbouwer, en Johanna Halters.

Adres: wijk B 53a Ginneken en Bavel.

2. Gijsbertus Johannes Noijen, geb. Ginneken en Bavel 27-11-1912, landbouwer, tr. Princenhage 11- 1-1934 Catharina Johanna de Craen, geb. Teteringen 1-5-1914, dr. van Antonius de Craen, landbouwer, en Adriana Catharina van Eijl.

Adres: wijk B 50 Ginneken en Bavel.

Erik Dolné:

“Jan Noijen werkte op de koffiebranderij van de Jong aan de Eindstraat in Breda. Hij had een dochter, Keke, die niet alleen "zeer geliefd was op de Molengracht, maar ook wel eens verliefd".

De boerderij, waarnaast een grote schuur stond, had een rieten dak, maar het beste herinneren wij ons hem door de grote waterput ernaast, de molensteen op het erf (slijpsteen) en de grote notenboom die zuidelijk van de boerderij stond.”

Adrianus van Dongen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 411, 29-12-1881, winkelbediende,

landbouwer, tr. Ginneken en Bavel 21-8-1912 Elisabeth Cornelissen, geb. Ginneken en Bavel, wijk A 448, 14-8-1883, † Ginneken en Bavel 13-4-1922, dr. van Cornelis Cornelissen, arbeider, en Cornelia Diepstraten.

Adrianus tr. (2) Ginneken en Bavel 15-11-1922 Catharina Balemans, geb. Ginneken en Bavel, wijk B 14, 15-1-1892, dr. van Johannes Balemans, arbeider, landbouwer, en Theresia van Opstal.

Adres: augustus 1912 wijk D 29 (=Tilburgseweg) Heusdenhout, Valkenierslaan 42, 41 Ginneken en Bavel, komend van Teteringen;

wijk D 1 Ginneken en Bavel; 17-9-1928 uitschrijving gezin Ginneken en Bavel naar Gilze en Rijen wijk C 22.

Uit het 1e huwelijk:

1. Adriana van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 15-6-1913.

2. Dochter van Dongen, dood geb. Ginneken en Bavel 19-7-1915.

3. Cornelia Johanna van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 1-2-1917

4. Cornelius Henricus van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 20-10-1918, † Ginneken en Bavel 4-3-1919.

5. Zoon van Dongen, dood geb. Ginneken en Bavel 13-4-1922.

Uit het 2e huwelijk:

1. Hendrikus van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 22-8-1923.

2. Theresia Johanna van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 30-8-1924.

3. Elisabeth van Dongen, geb. Ginneken en Bavel 26-7-1928.

4. Johannes van Dongen, geb. Gilze en Rijen 11-9-1931.

Johannes van Steen, geb. Ginneken en Bavel 13-3-1903, zn. van Jacobus van Steen, landbouwer, en Adriana Johanna Maas, arbeider, tr. Ginneken en Bavel 6-2-1929 Petronella Johanna van den Enden, geb. Princenhage 17-10-1907, dr. van Antonius van den Enden, voerman, en Petronella van Ginneken.

Adres: wijk D 1, B 51 Ginneken en Bavel.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Petronella van Steen, geb. Ginneken en Bavel 8-6-1930.

2. Antonius Jacobus van Steen, geb. Ginneken en Bavel 25-9-1931.

3. Jacobus Thomas van Steen, geb. Ginneken en Bavel 19-11-1933.

4. Petronella Cornelia van Steen, geb. Ginneken en Bavel 30-10-1935.

5. Thomas Petrus van Steen, geb. Ginneken en Bavel 16-7-1937.

Gerardus van Hal, Gerrit, geb. Teteringen, wijk B 14, 15-2-1903, zn. van Johannes van Hal,

landbouwer, en Barbara de Graaf, landbouwer, tr. Teteringen 28-1-1932 Adriana Elisabeth van Gool, geb. Oosterhout 1-12-1904, † Breda 11-8-1944, dr. van Adriaan van Gool, schoenmaker, en Maria Cornelia van Gils.

Adres: wijk D 45 Teteringen;

19-12-1934 gezin inschrijving Ginneken en Bavel, wijk D 1, komend van Teteringen.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Adrianus van Hal, geb. Teteringen 13-11-1932.

2. Adrianus Johannes van Hal, geb. Teteringen 26-8-1934.

3. Bernardus Cornelis van Hal, geb. Ginneken en Bavel 3-7-1936.

4. Cornelis Gerardus van Hal, geb. Ginneken en Bavel 19-11-1937.

5. Gerardus Maria van Hal, geb. Breda 11-8-1944, † Breda 25-8-1944.

Drie dochters: Bep tr. Wim Stroop, Ria en Ciska van Hal.

Gerardus van Hal pachtte de boerderij van de fam. Bielaars, bij de boerderij hoorde 1,3 ha grond en nog enkele andere percelen elders. Tijdens de bevrijding op 28-10-1944 is er een granaat ingeslagen.

Hierdoor werd het woongedeelte van de boerderij onbewoonbaar, ook het klein seminarie IJpelaar stond toen in brand. Het gezin is toen verhuisd naar een huis aan de Heusdenhoutseweg 8, aangeboden door een lid van de ondergrondse. Na de oorlog zijn huis en stal maar niet de schuur herbouwd, op de oorspronkelijke fundamenten.

Huis en stal werden gedekt met een strooien dak. Door het materiaal gebrek net na de oorlog zijn de oude stenen en veel ander materiaal hergebruikt.

Toen eind november 1944 en op 21-1-1945 op het erf van Geert van Hal twee V-l's vielen werd zijn boerderij zo erg beschadigd dat noodvoorzieningen getroffen moesten worden. In de tuin werd naast het erf een schuilkelder gegraven.

In 1961 werd de boerderij gesloopt, bij welke gelegenheid uit de fundamenten een steentje

tevoorschijn kwam waarop te lezen stond: "Er werde getrouwd toen ik werde gebouwd". (Anno 1862).

Of het steentje van een eerdere boerderij afkomstig was of van elders kwam is onbekend. Het laatste is aannemelijker, want kaarten geven aan dat deze boerderij gebouwd is tussen 1891 en 1902.

Gerardus van Hal / Adriana E. van Gool vlnr: Ria, Ciska en Bep van Hal met 5 van hun kinderen bij de herbouwde tuinderswoning

In document Molengracht e.o. Breda (pagina 92-99)