Deelname maatschappij

In document Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017 (pagina 61-85)

Waarom maakt men geen gebruik van hulp van buurtbewoners?

5.6 Deelname maatschappij

Aan de respondenten is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de inspanningen van hun gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij en daarnaast nog een rapportcijfer voor alle inspanningen van de gemeente voor de inwoners.

Figuur 5.30: Gemeente Heemskerk. Gemiddelde rapportcijfer inspanningen gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Gemiddeld geven de inwoners van Heemskerk een 6,6 voor de inspanningen om inwoners volledig te laten deelnemen en een 6,7 voor alle inspanningen. De verschillen tussen de gemeenten zijn klein. In Heemskerk ligt het gemiddelde rapportcijfer voor alle inspanningen (6,7) net wat hoger dan in de andere twee gemeenten. Jongere inwoners geven gemiddeld een (iets) lager rapportcijfer dan oudere inwoners.

6,6

6,6

6,4 6,7

6,4

6,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk

Beverwijk

Velsen

Waardering inspanningen van gemeente voor volledige deelname inwoners aan maatschappij in geval van mensen met beperking of zorgwekkende situatie

Waardering alle inspanningen van gemeente voor alle inwoners

Figuur 5.31: Gemeente Heemskerk. Gemiddelde rapportcijfer inspanningen gemeente.

Bron: Burgerpeiling gemeente Heemskerk 2017, Companen.

Het gemiddelde rapportcijfer per wijk varieert wat; de laagste score is een 6,2, de hoogste een 7,0.

7,0 6,2

6,6 6,6 6,7

6,7 6,6 6,6 6,9 6,2

6,8 6,6

6,7 6,3

6,9 6,6

6,8 6,6

6,9 6,4

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Heemskerk-Dorp Commandeurs en Marquette Hofland, Oosterwijk en Zuidbroek Heemskerkerduin en Noorddorp Poelenburg en Oosterzij Noordbroek en De Trompet Kerkbeek Assumburg Hoogdorp en Waterakkers Broekpolder en Oostelijk Heemskerk

Waardering inspanningen van gemeente voor volledige deelname inwoners aan maatschappij in geval van mensen met beperking of zorgwekkende situatie

Waardering alle inspanningen van gemeente voor alle inwoners

6 Bijlagen

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+

Gemiddeld rapportcijfer buurt

Ik voel me thuis in deze buurt

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar

Mensen in deze buurt zijn te vertrouwen

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Voelt u zich betrokken bij mensen die in uw buurt wonen?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

ja, bij bijna iedereen 4% 2% 4% 5% 8% 11% 5%

ja, bij de meeste wel 22% 29% 24% 32% 39% 42% 30%

bij sommigen wel, bij

sommigen niet 50% 57% 59% 51% 46% 40% 52%

Maakt u zich wel eens zorgen om een persoon of gezin in de buurt?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Wonen er volgens u nu meer of minder mensen met een zorgbehoefte (psychische problemen en/of licht verstandelijke handicap) in uw buurt dan voorheen?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Voelt u zich veilig in uw buurt?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In welke mate ervaart u overlast van buurtbewoners?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Hoe vaak heeft u te maken met onveilige verkeerssituaties in uw buurt?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden

Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Mijn buurt is schoon

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Is de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen jaren vooruitgegaan, achteruitgegaan of gelijk gebleven?

Zal de leefbaarheid van uw buurt de komende jaren vooruitgaan, achteruitgaan of gelijk blijven?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal zal duidelijk

vooruitgaan 6% 5% 2% 1% 2% 2% 3%

zal enigszins

vooruitgaan 28% 20% 11% 13% 11% 6% 15%

zal niet vooruit- of

achteruitgaan 50% 54% 56% 57% 67% 70% 58%

Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van mijn buurt

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal voor woon- en leefomgeving

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van de leefbaarheid

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In welke mate heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van uw buurt?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de leefbaarheid van uw buurt?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In mijn buurt is voldoende groen

In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Winkels voor dagelijkse boodschappen zoals supermarkt, bakker, slager, drogisterij etc. zijn voldoende nabij 18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

(Gezondheids-) zorgvoorzieningen (huisartsenpost, gezondheidscentrum, consultatiebureau / centrum voor jeugd en gezin, verzorgingstehuis, etc.)

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

zeer tevreden 32% 24% 15% 16% 16% 9% 19%

tevreden 57% 66% 71% 74% 72% 78% 69%

niet tevreden / niet

ontevreden 5% 8% 11% 8% 12% 13% 9%

Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- / ouderenvoorzieningen, etc.)

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

zeer tevreden 14% 10% 11% 9% 9% 4% 10%

tevreden 45% 58% 62% 60% 64% 69% 59%

niet tevreden / niet

ontevreden 27% 25% 20% 24% 23% 24% 23%

Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar)

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

zeer tevreden 18% 12% 10% 9% 8% 6% 11%

tevreden 51% 50% 59% 67% 62% 64% 58%

niet tevreden / niet

ontevreden 24% 20% 18% 13% 23% 23% 20%

niet tevreden / niet

ontevreden 13% 20% 22% 21% 20% 28% 20%

Openbaar vervoer

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

zeer tevreden 21% 17% 10% 6% 8% 5% 12%

tevreden 51% 61% 59% 55% 57% 49% 56%

niet tevreden / niet

ontevreden 19% 13% 18% 21% 21% 20% 19%

Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De gemeente doet wat ze zegt

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is

De gemeente luistert voldoende naar de mening van haar inwoners

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Gemiddelde rapportcijfer

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+

n gem n gem n gem n gem n gem n gem Gemeente betrekt en werkt

samen met inwoners en organisaties bij totstandkoming en uitvoering van beleid

Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw gemeente? Denk hierbij aan het aanvragen van een product of dienst zoals een paspoort of rijbewijs, ondersteuning of het voorleggen van een vraag of een situatie.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Op welke wijze heeft u contact gehad met uw gemeente?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Hoeveel keer heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw gemeente?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Mogen we u enkele vragen voorleggen over de -voor u- meest belangrijke aanleiding voor contact met de

Over welk onderwerp heeft u contact gehad met de gemeente? Kies het best-passende onderwerp.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

reizen 30% 50% 44% 38% 43% 31% 40%

wonen en uw buurt (incl.

parkeren, overlast) 23% 20% 24% 24% 27% 19% 23%

familie / gezin 32% 25% 18% 14% 14% 7% 20%

werk / inkomen 15% 2% 6% 9% 4% 5% 8%

gezondheid / zorg 0% 2% 5% 11% 13% 34% 7%

ondernemen 0% 0% 2% 3% 0% 3% 1%

onderwijs / opleiding (incl.

kinderopvang) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1%

Op welke wijze heeft u contact gehad met uw gemeente? Kies de wijze die het best past.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Mogen we u enkele vragen voorleggen over de -voor u- meest belangrijke aanleiding voor contact met de gemeente?

Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk

De ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en volledig

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Ik werd voldoende op de hoogte gesteld of gehouden van het verloop van de afhandeling

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde

Ik kan gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie komen (via lokale krant, website etc.)

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

De gemeente gebruikt heldere taal

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

(algemene) lichamelijke gezondheid

Beheersing taal / cultuur

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Financiën (laag inkomen)

Gevoel 'er niet bij te horen' / 'niet thuis te voelen'

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Vindt u dat u voldoende contacten heeft met andere mensen? Dat wil zeggen betekenisvolle relaties buiten werk, school of eigen huishouden.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Voelt u zich wel eens eenzaam?

In welke van onderstaande verenigingen bent u de afgelopen 12 maanden actief geweest?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Sportvereniging 47% 49% 47% 38% 40% 26% 43%

Ik ben niet actief (geweest)

in het verenigingsleven 38% 35% 38% 40% 38% 39% 38%

Zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg)

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie (eenzaamheid, zelfverwaarlozing of andere probleemsituatie) 18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Vrijwilligerswerk

Wilt u in de nabije toekomst vrijwilligerswerk (blijven) doen?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Wat is de reden om geen vrijwilligerswerk te doen?

18-29 Tijdsgebrek/te druk (vanwege baan,

zorgtaak of andere prioriteiten) 73% 74% 80% 59% 37% 10% 64%

Geen interesse/behoefte 37% 20% 17% 19% 31% 28% 25%

Gezondheid 2% 8% 10% 18% 27% 42% 14%

Anders, namelijk 8% 7% 12% 11% 14% 30% 12%

Weet niet wat voor vrijwilligerswerk

ik kan doen 10% 5% 4% 4% 3% 5% 6%

Kan geen geschikt vrijwilligerswerk

vinden 9% 4% 1% 0% 3% 2% 3%

Welke vormen van burenhulp bent u bereid te verlenen? Uit eigen beweging of als het u gevraagd wordt door een

Ondersteuning bij een aanvraag,

administratie of computer 31% 31% 26% 20% 18% 6% 23%

Opvangen van kinderen 33% 45% 24% 11% 10% 3% 22%

Geen, ik wil geen burenhulp

geven 21% 8% 7% 6% 6% 9% 10%

Geen, ik kan wegens

omstandigheden geen burenhulp

In welke mate voelt u zich belemmerd in uw dagelijkse activiteiten / bezigheden door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg)?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, dan kunt u terugvallen op familie.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, dan kunt u terugvallen op vrienden of kennissen.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, dan kunt u terugvallen op mensen in de buurt.

Hebben anderen in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke taken overgenomen in verband met gezondheidsproblemen of een andere beperking? - Persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Hebben anderen in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke taken overgenomen in verband met gezondheidsproblemen of een andere beperking? - Huishoudelijke taken

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Hebben anderen in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke taken overgenomen in verband met gezondheidsproblemen of een andere beperking? - Begeleiding bij regelen van hulp en administratie

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Hebben anderen in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke taken overgenomen in verband met gezondheidsproblemen of een andere beperking? - Begeleiden bij het bezoeken van familie, arts etc.

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Hebben anderen in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke taken overgenomen in verband met gezondheidsproblemen of een andere beperking? - Anders

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In hoeverre bent u afhankelijk van anderen voor hulp of zorg? Familie

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In hoeverre bent u afhankelijk van anderen voor hulp of zorg? Vrienden of kennissen

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

In hoeverre bent u afhankelijk van anderen voor hulp of zorg? Buurtbewoners

In hoeverre bent u afhankelijk van anderen voor hulp of zorg? Organisatie(s) (w.o. vrijwilligers)

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Indien u gedurende meerdere weken hulp of zorg nodig heeft. Wie zouden in staat en bereid zijn deze te geven?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

Om welke reden maakt u geen gebruik van hulp van buurtbewoners?

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal Ik heb geen behoefte aan

hulp 43% 59% 41% 35% 43% 32% 40%

Ik wil mijn buren niet

belasten 10% 46% 28% 28% 30% 36% 30%

Ik wil niet afhankelijk zijn

van mijn buren 26% 5% 40% 20% 21% 26% 26%

Het contact met mijn

buren is niet goed genoeg 12% 12% 27% 27% 14% 11% 18%

Anders 20% 5% 2% 10% 15% 14% 11%

Ik kan niets terugdoen

voor mijn buren 0% 5% 0% 6% 8% 11% 5%

Ik kan gemakkelijk zelf hulp regelen indien nodig

18-29 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal

gemeente voor volledige deelname inwoners aan maatschappij

In document Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017 (pagina 61-85)