Wareco heeft het onderzoek uitgevoerd als onafhankelijke partij. De grond waar-op het onderzoek heeft plaatsgevonden is geen eigendom van Wareco.

Wareco is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001: 2008 en 14001: 2004, de BRL SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocol-len 6001 tot en met 6003, de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bo-demonderzoek) voor de protocollen BRL 2001 en BRL 2002.

Het veldwerk is uitgevoerd door de heren M. Murray, S. Hofman, R. de Jongh en K. Hoogeboom van Sialtech uit Houten.

Het veldwerkbureau is gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 voor de uitge-voerde werkzaamheden. Van het veldwerk is een afrondende rapportage gemaakt (bijlage 2.)

De chemische analyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium Omegam te Amsterdam.

Door Wareco is nagegaan of het veldwerk en analyses die in onderaanneming zijn

uitgevoerd, voldoen aan de eisen van de BRL SIKB 2000 en de AS3000. Hierbij

zijn geen afwijkingen geconstateerd.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

Locatietekening

Asbestinspectiegat

Slootdemping

BIJLAGE 2

Veldwerkrapportage

toetsing Wet bodembescherming*

niet verontreinigd

licht verontreinigd (onder tussenwaarde) licht verontreinigd (boven tussenwaarde)

sterk verontreinigd

* op basis van hoogste overschrijding van

toetswaarden (laatste meetwaarde)

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 01

X/Y-coördinaat: 118999,40 / 479195,28

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1 % bijmenging

-50

Boring: 02

X/Y-coördinaat: 118996,20 / 479169,02

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, < 1% bijmenging

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, donker beigegrijs

-50

Boring: 03

X/Y-coördinaat: 119018,97 / 479160,47

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraalgrijs

-120

Veen, matig zandig, laagjes zand, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-200

Boring: 04

X/Y-coördinaat: 119041,34 / 479165,29

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak betonhoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, licht grijsbeige

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak veenhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, licht bruingrijs

-150

Veen, zwak zandig, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-200

Boring: 05

X/Y-coördinaat: 119068,86 / 479139,91

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, zwak baksteenhoudend, antropogeen, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, sporen slakken, antropogeen, geen olie-water reactie, donker zwartbruin, < 1% bijmenging

-50

Boring: 06

X/Y-coördinaat: 119091,34 / 479146,65

datum: 14-03-2016

maaiveld

Geen olie-water reactie

-5

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, licht beigebruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, licht bruingrijs

-130

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-180

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie, donker beigebruin

-270

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 07

X/Y-coördinaat: 119100,66 / 479124,75

datum: 14-03-2016

maaiveld

Veen, zwak zandig, geen olie-water reactie, donker zwartgrijs

-70

Veen, geen olie-water reactie, neutraalbruin

-200

Boring: 08

X/Y-coördinaat: 119132,07 / 479129,04

datum: 14-03-2016

opmerking: < 1% bijmenging

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, donker beigebruin

-50

Boring: 09

X/Y-coördinaat: 119148,09 / 479107,84

datum: 14-03-2016

maaiveld

Veen, zwak zandig, zwak puinhoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, donker zwartgrijs

-50

Veen, geen olie-water reactie, donkerbruin

-200

Boring: 10

X/Y-coördinaat: 119165,62 / 479117,07

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, neutraalbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraalgrijs

-160

Veen, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraalbruin

-200

Boring: 11

X/Y-coördinaat: 119174,11 / 479097,54

datum: 14-03-2016

opmerking: < 1% bijmenging

maaiveld

Zand, zwak siltig, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker zwartbruin

-50

Boring: 12

X/Y-coördinaat: 119205,14 / 479080,11

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, matig wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1% bijmenging

-50

Boring: 13

X/Y-coördinaat: 119208,41 / 479100,20

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak puinhoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, laagjes klei, gebiedseigen, geen olie-water reactie, neutraal cremegrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, lichtgrijs

-200

Boring: 14

X/Y-coördinaat: 119246,79 / 479084,87

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, resten puin, antropogeen, matig wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1% bijmenging

-50

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 15

X/Y-coördinaat: 119266,04 / 479077,63

datum: 14-03-2016

maaiveld

Klei, sterk zandig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, licht bruingrijs

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, brokken klei, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-140

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-190

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie, donker beigebruin

-290

Boring: 16

X/Y-coördinaat: 119287,89 / 479058,22

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig siltig, resten puin, antropogeen, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker zwartbruin, <1% bijmenging

-50

Boring: 17

X/Y-coördinaat: 119310,54 / 479059,78

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig siltig, matig wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige

-50

Boring: 18

X/Y-coördinaat: 119329,16 / 479114,17

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, resten wortels, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin,

<1% bijmenging

-50

Boring: 19

X/Y-coördinaat: 119301,77 / 479127,87

datum: 14-03-2016

maaiveld

Geen olie-water reactie

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige

-50

Boring: 20

X/Y-coördinaat: 119281,53 / 479132,58

datum: 14-03-2016

maaiveld

Geen olie-water reactie

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, licht beigeblauw

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, antropogeen, brokken klei,

antropogeen, resten veen, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-190

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, antropogeen, geen olie-water reactie, licht bruingrijs

-240

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin

-270

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 21

X/Y-coördinaat: 119245,84 / 479146,71

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1% bijmenging

-50

Boring: 22

X/Y-coördinaat: 119227,77 / 479153,51

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, lichtgrijs, 1x gestaakt

-170

Boring: 23

X/Y-coördinaat: 119172,68 / 479174,84

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, licht beigegrijs, 2x gestaakt op 170cm

-170

Boring: 24

X/Y-coördinaat: 119141,98 / 479187,47

datum: 14-03-2016

opmerking: <1% bijmenging

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin

-50

Boring: 25

X/Y-coördinaat: 119121,88 / 479195,57

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1%bijmenging

-50

Boring: pb26

X/Y-coördinaat: 119109,72 / 479199,43

datum: 14-03-2016

maaiveld

Volledig tegel, antropogeen, geen olie-water reactie

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, sporen wortels, antropogeen, sporen metaal, antropogeen, sporen roest, antropogeen, geen olie-water reactie, grijsbeige

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, licht grijsbeige

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, lichtgrijs

-250

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 27

X/Y-coördinaat: 119075,22 / 479213,33

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1% bijmenging

-50

Boring: 28

X/Y-coördinaat: 119059,84 / 479219,04

datum: 14-03-2016

maaiveld

Klei, matig zandig, matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, lichtgrijs

-200

Boring: 29

X/Y-coördinaat: 119045,01 / 479224,95

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, <1% bijmenging

-50

Boring: 30

X/Y-coördinaat: 119023,92 / 479217,04

datum: 14-03-2016

maaiveld

Geen olie-water reactie

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige, <1% bijmenging

-50

Boring: pb31

X/Y-coördinaat: 119003,91 / 479208,05

datum: 14-03-2016

maaiveld

Volledig klinkers, antropogeen, geen olie-water reactie

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, grijsbeige

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, licht grijsbeige

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, grijs

-250

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie, donkerbruin

-270

Boring: 32

X/Y-coördinaat: 119252,51 / 479071,06

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, resten puin, antropogeen, geen olie-water reactie, donker zwartbruin

-50

Boring: 33

X/Y-coördinaat: 119220,67 / 479095,16

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, zwak puinhoudend, antropogeen, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin

-50

Boring: 34

X/Y-coördinaat: 119189,06 / 479102,78

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, resten puin, antropogeen, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker zwartbruin

-50

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 35

X/Y-coördinaat: 119133,20 / 479121,29

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, donker beigegrijs

-50

Boring: 36

X/Y-coördinaat: 119091,87 / 479135,02

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, matig wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker zwartbruin

-50

Boring: 37

X/Y-coördinaat: 119028,18 / 479171,44

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, matig wortelhoudend, gebiedseigen, zwak puinhoudend, antropogeen, geen olie-water reactie

-50

Boring: 38

X/Y-coördinaat: 118986,00 / 479169,00

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, resten puin, antropogeen, zwak wortelhoudend, gebiedseigen, geen olie-water reactie, donker grijsbruin

-50

Boring: 39

X/Y-coördinaat: 119013,59 / 479234,22

datum: 14-03-2016

maaiveld

Volledig klinkers, antropogeen, geen olie-water reactie

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, neutraalbeige

-60

Boring: 40

X/Y-coördinaat: 119054,71 / 479225,74

datum: 14-03-2016

maaiveld

Klei, matig zandig, matig humeus, sporen wortels, antropogeen, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Boring: 41

X/Y-coördinaat: 119087,42 / 479216,58

datum: 14-03-2016

maaiveld

Volledig tegel, antropogeen, geen olie-water reactie

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, lichtbeige

-55

Boring: 42

X/Y-coördinaat: 119133,01 / 479200,41

datum: 14-03-2016

maaiveld

Volledig klinkers, antropogeen, geen olie-water reactie

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, geen olie-water reactie, lichtbeige

-60

Boring: 43

X/Y-coördinaat: 119194,23 / 479181,28

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus, sporen wortels, antropogeen, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Boring: 44

X/Y-coördinaat: 119270,13 / 479151,70

datum: 14-03-2016

maaiveld

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus, sporen wortels, antropogeen, geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Projectcode: BV27 : Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen 29-03-2016 Boorbeschrijving

getekend volgens NEN 5104

---Boring: 45

X/Y-coördinaat: 119308,04 / 479135,63

datum: 14-03-2016

maaiveld

0

50

1

groenstrook

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, sporen wortels, antropogeen, sporen schelpen, antropogeen, geen olie-water reactie, lichtbeige

-50

Boring: 46

X/Y-coördinaat: 119295,60 / 479054,65

datum: 14-03-2016

maaiveld

0

50

1

groenstrook

0

Zand, matig siltig, geen olie-water reactie, donker zwartbruin

-50

1 Projectcode: BV27

BIJLAGE 4: (Meng)monster- en analyseschema

Tabel 1: Mengmonsterschema grond

Analysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming

AM01-1 01 0 - 50

02 0 – 50

05 0 – 50

08 0 – 50

11 0 – 50

12 0 – 50

14 0 – 50

16 0 – 50

17 0 – 50

AM02-1 18 0 – 50

19 0 – 50

21 0 – 50

24 0 – 50

25 0 – 50

27 0 – 50

29 0 – 50

30 0 - 50

M01 02 0 - 30 zwak wortelhoudend, resten puin

03 0 - 20

05 0 - 50 zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend, sporen slakken

11 0 - 50 zwak wortelhoudend, resten puin

12 0 - 50 matig wortelhoudend, resten puin

16 0 - 50 resten puin, zwak wortelhoudend

32 0 - 50 resten puin

M02 04 0 - 50 zwak wortelhoudend

06 5 - 40

08 0 - 20 zwak wortelhoudend, resten puin

10 0 - 50 zwak wortelhoudend

37 0 - 50 matig wortelhoudend, zwak puinhoudend

M03 13 0 - 50 zwak puinhoudend

14 0 - 50 resten puin, matig wortelhoudend

17 0 - 20 matig wortelhoudend

33 0 - 30 zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend

M04 24 0 - 30 zwak wortelhoudend, resten puin

25 0 - 50 zwak wortelhoudend, resten puin

27 0 - 50 zwak wortelhoudend, resten puin

29 0 - 50 zwak wortelhoudend, resten puin

30 5 - 50 resten puin

M05 18 0 - 50 resten wortels, resten puin

19 5 - 50 zwak schelphoudend

20 7 - 57

21 0 - 50 zwak wortelhoudend, resten puin

22 0 - 50

M06 39 8 - 58

41 5 - 55

42 8 - 58

43 0 - 50 sporen wortels

44 0 - 50 sporen wortels

45 0 - 50 sporen wortels, sporen schelpen

M07 03 70 - 120

04 80 - 130 zwak veenhoudend

06 90 - 130 zwak schelphoudend

2

Projectcode: BV27

M08 10 60 - 110

13 50 - 100 laagjes klei

15 90 - 140 brokken klei

M09 03 120 - 170 laagjes zand

04 150 - 200

06 130 - 180

07 70 - 120

09 50 - 100

10 160 - 200

15 140 - 190

M10 23 100 - 150

28 50 - 100

pb26 100 - 150

pb31 100 - 150

M11 20 57 - 90

22 50 - 100

100 - 150

Tabel 2: Analyseschema grond

Analysemonster Analyses

AM01-1 AS3000 : Asbest grond NEN5707 < 15kg

AM02-1 AS3000 : Asbest grond NEN5707 < 15kg

M01 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M02 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M03 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M04 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M05 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M06 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M07 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M08 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M09 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M10 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

M11 AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus

Tabel 3: Analyseschema grondwater

Analysemonster Analyses

06-1-1 AS3000: pakket Standaard grondwater

15-1-1 AS3000: pakket Standaard grondwater

20-1-1 AS3000: pakket Standaard grondwater

pb26-1-1 AS3000: pakket Standaard grondwater

pb31-1-1 AS3000: pakket Standaard grondwater

BIJLAGE 5

Toetsing WBB, BoToVa

Toetsdatum: 23 maart 2016 12:06 BoToVa 2.0.0

Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Toetsing

580958 Certificaten

BV27-Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen Project Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@ 140

35 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190

mg/kg ds kobalt (Co)

190

mg/kg ds koper (Cu)

36 18.075

0.15 1.2 AW(WO)

0.18 0.13

mg/kg ds kwik (Hg) FIAS/Fims

530

mg/kg ds lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720 430

140 1.0 AW(WO)

140 70

mg/kg ds zink (Zn)

Minerale olie

5000

mg/kg ds minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

0.14 0.14

mg/kg ds fenantreen

0.08 0.08

mg/kg ds anthraceen

0.37 0.37

mg/kg ds fluoranteen

0.23 0.23

mg/kg ds benzo(a)antraceen

0.27 0.27

mg/kg ds chryseen

0.15 0.15

mg/kg ds benzo(k)fluoranteen

0.3 0.3

mg/kg ds benzo(a)pyreen

0.2 0.2

mg/kg ds benzo(ghi)peryleen

0.24 0.24

mg/kg ds indeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

40 20.75

1.5 1.3 AW(WO)

2.0 2

mg/kg ds som PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 28

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 52

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 101

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 118

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 138

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 153

< 0.00076

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 180

-< 0.0053 0.005

mg/kg ds som PCBs (7)

Pagina 1 van 11

Pagina 2 van 11 Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@ 85

28 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190

mg/kg ds kobalt (Co)

190

mg/kg ds koper (Cu)

36

mg/kg ds kwik (Hg) FIAS/Fims

530

mg/kg ds lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720

mg/kg ds zink (Zn)

Minerale olie

5000

mg/kg ds minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

0.14 0.14

mg/kg ds fenantreen

0.08 0.08

mg/kg ds anthraceen

0.38 0.38

mg/kg ds fluoranteen

0.25 0.25

mg/kg ds benzo(a)antraceen

0.29 0.29

mg/kg ds chryseen

0.18 0.18

mg/kg ds benzo(k)fluoranteen

0.29 0.29

mg/kg ds benzo(a)pyreen

0.18 0.18

mg/kg ds benzo(ghi)peryleen

0.19 0.19

mg/kg ds indeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

40 20.75

1.5 1.3 AW(WO)

2.0 2

mg/kg ds som PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 28

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 52

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 101

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 118

0.0046 0.003

mg/kg ds PCB - 138

0.0031 0.002

mg/kg ds PCB - 153

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 180

mg/kg ds som PCBs (7)

Pagina 2 van 11

Pagina 3 van 11 Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@ 120

51 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190

mg/kg ds kobalt (Co)

190

mg/kg ds koper (Cu)

36 18.075

0.15 1.0 AW(WO)

0.15 0.12

mg/kg ds kwik (Hg) FIAS/Fims

530 290

50 1.7 AW(WO)

87 65

mg/kg ds lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720 430

140 1.2 AW(WO)

170 100

mg/kg ds zink (Zn)

Minerale olie

5000

mg/kg ds minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

0.36 0.36

mg/kg ds fenantreen

0.16 0.16

mg/kg ds anthraceen

1.7 1.7

mg/kg ds fluoranteen

0.84 0.84

mg/kg ds benzo(a)antraceen

1.1 1.1

mg/kg ds chryseen

0.64 0.64

mg/kg ds benzo(k)fluoranteen

0.98 0.98

mg/kg ds benzo(a)pyreen

0.62 0.62

mg/kg ds benzo(ghi)peryleen

0.68 0.68

mg/kg ds indeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

40 20.75

1.5 4.7 AW(IND)

7.1 7.1

mg/kg ds som PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 28

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 52

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 101

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 118

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 138

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 153

< 0.0011

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 180

-< 0.0077 0.005

mg/kg ds som PCBs (7)

Pagina 3 van 11

Pagina 4 van 11 Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@ 97

25 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190

mg/kg ds kobalt (Co)

190

mg/kg ds koper (Cu)

36

mg/kg ds kwik (Hg) FIAS/Fims

530

mg/kg ds lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720

mg/kg ds zink (Zn)

Minerale olie

5000

mg/kg ds minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

0.09 0.09

mg/kg ds fenantreen

0.08 0.08

mg/kg ds anthraceen

0.39 0.39

mg/kg ds fluoranteen

0.2 0.2

mg/kg ds benzo(a)antraceen

0.26 0.26

mg/kg ds chryseen

0.12 0.12

mg/kg ds benzo(k)fluoranteen

0.17 0.17

mg/kg ds benzo(a)pyreen

0.11 0.11

mg/kg ds benzo(ghi)peryleen

0.11 0.11

mg/kg ds indeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

40 20.75

1.5 1.0 AW(WO)

1.6 1.6

mg/kg ds som PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 28

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 52

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 101

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 118

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 138

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 153

< 0.0021

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 180

-< 0.015 0.005

mg/kg ds som PCBs (7)

Pagina 4 van 11

Pagina 5 van 11 Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@ 81

21 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190 mg/kg ds

kobalt (Co)

190

mg/kg ds koper (Cu)

36

mg/kg ds kwik (Hg) FIAS/Fims

530

mg/kg ds lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720

mg/kg ds zink (Zn)

Minerale olie

5000 2595

190 1.2 AW(IND)

240 85

mg/kg ds minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

fenantreen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

anthraceen

0.1 0.1

mg/kg ds fluoranteen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(a)antraceen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

chryseen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(k)fluoranteen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(a)pyreen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(ghi)peryleen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds som PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 28

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 52

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 101

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 118

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 138

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 153

< 0.0019

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 180

-< 0.014 0.005

mg/kg ds som PCBs (7)

Pagina 5 van 11

Pagina 6 van 11 Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@

< 54

< 20 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190 mg/kg ds

kobalt (Co)

190 mg/kg ds

koper (Cu)

36

mg/kg ds kwik (Hg) FIAS/Fims

530

mg/kg ds lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720 mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie

5000 mg/kg ds

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

fenantreen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

anthraceen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

fluoranteen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(a)antraceen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

chryseen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(k)fluoranteen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(a)pyreen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

benzo(ghi)peryleen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds som PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 28

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 52

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 101

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 118

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 138

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 153

< 0.0028

< 0.001 mg/kg ds

PCB - 180

-< 0.020 0.005

mg/kg ds som PCBs (7)

Pagina 6 van 11

Pagina 7 van 11

M07 03 (70-120) 04 (80-130) 06 (90-130) Monsteromschrijving Organische stof

25

Metalen ICP-AES

@

< 54

< 20 mg/kg ds

barium (Ba)

13 mg/kg ds

cadmium (Cd)

190 mg/kg ds

kobalt (Co)

190 mg/kg ds

koper (Cu)

36 mg/kg ds

kwik (Hg) FIAS/Fims

530 mg/kg ds

lood (Pb)

190 mg/kg ds

molybdeen (Mo)

100

mg/kg ds nikkel (Ni)

720 mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie

5000 mg/kg ds

minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

naftaleen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

fenantreen

< 0.035

< 0.05 mg/kg ds

anthraceen

0.06 0.06

mg/kg ds

mg/kg ds

In document Bodemonderzoek Burg. Rijnderslaan 10 te Amstelveen (voormalig KPMG-gebouw) (pagina 20-104)

GERELATEERDE DOCUMENTEN