• Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen RRBouw rapport 127, ISBN-nummer 978-90-78963-02-8, Juni 2007

• 2020 Het groene bouwen (tijdschrift), Marco Groothoff, Januari 2009

• Duurzaam Gebouwd (tijdschrift), Gerard Vos, Januari 2011

• Duurzaam Gebouwd (tijdschrift), Gerard Vos, April 2011

• De winst van duurzaam bouwen (boek), Anne-Marie Rakhorst, druk 1, ISBN-nummer 9055946265, September 2008

• Duurzaam ontwikkelen…een wereldkans (boek), Anne-Marie Rakhorst, druk 2, ISBN-nummer 9055946419, September 2008

• Aanbestedingsregelement Werken 2005

• Lente-akkoord Energiebesparing in de nieuwbouw, April 2008

• Convenant Duurzaam Bouwen Noordoost Brabant

Geïntegreerde Contracten

• Design and Construct Gecombineerde brandweerkazerne en gemeentewerf Nistelrode, 2008

• Design, Construct and Maintain Multi Functionele Accommodatie Sint Agatha, 2011

• Engineering and Build Huis van Ontmoeting en Sport Demen, 2011

• Design, Build and Maintain De Berchplaets Berghem, 2011

Afstudeerscripties

• Op zoek naar perspectief, Jan Grit, Universiteit Twente, 30 Oktober 2006

• Het bonus / malus-principe, E. Schol, Universiteit Twente, 1 Oktober 2008

Websites

• http://www.agentschapnl.nl

• http://www.archidat.nl/bouwkosten-online

• http://www.bouwkosten.nl

• http://www.briswarenhuis.nl

• http://www.dubo.rmb.nl

• http://www.gprgebouw.nl

• http://www.lente-akkoord.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/10/05/praktijkboek-bouwbesluit-2012.html

Bijlagen

Bijlage 1 Werkwijze opstellen berekening milieuprestatie met behulp van GPR Gebouw

Bijlage 2 Beoordeling van de aanbesteding De Agaat te Sint Agatha

Bijlage 3 Beoordeling van de aanbesteding De Berchplaets te Berghem

Bijlage 4 Interview de heer N. Peters Bonnemayer Architecten te Uden

Bijlage 5 Interview de heer M. Peters AGO Montage- en installatietechniek te Schaijk

Bijlage 6 Tabel kosten en punten binnen GPR Gebouw Onderwijsgebouwen

Bijlage 7 Tabel kosten en punten binnen GPR Gebouw Bijeenkomstgebouwen

Bijlage 1

Werkwijze opstellen berekening milieuprestatie met

behulp van GPR Gebouw

1 Nieuw gebouw

Voor het aanmaken van een nieuw gebouw moeten de onderstaande gegevens worden ingevuld:

• Gebouw categorie

• Gebruiksfunctie

• Referentie type

Dat moet gebeuren in het onderstaande scherm van GPR Gebouw.

1.1 Gebouw categorie

Bij “Gebouw categorie” moet een keuze gemaakt worden uit:

• Bestaande bouw

• Nieuwbouw

De gebouw categorie moet worden aangegeven, omdat sommige maatregelen met betrekking tot duurzaam bouwen verschillen voor bestaande bouw en nieuwbouw. Daarnaast worden de maatregelen bij bestaande bouw anders beoordeeld dan bij nieuwbouw.

1.2 Gebruiksfunctie

Bij “Gebruiksfunctie” moet een keuze gemaakt worden uit:

• Woningen

• Kantoren

• Onderwijsgebouwen

• Bedrijfsgebouwen

• Logiesgebouwen

• Bijeenkomstgebouwen

De gebruiksfunctie moet worden aangegeven, omdat sommige maatregelen met betrekking tot

duurzaam bouwen per gebruiksfunctie verschillen. Daarnaast zijn er maatregelen die bij de

ene gebruiksfunctie anders worden beoordeeld dan bij de andere. Het kan voorkomen dat

binnen een gebouw meerdere gebruiksfuncties aanwezig zijn. Wanneer deze gebruiksfuncties

meer dan 25% van het gebruiksoppervlak in beslag nemen dan moet voor elk van deze

gebruiksfuncties een aparte berekening in GPR Gebouw gemaakt worden.

1.3 Referentie type

Bij “Referentie type” moet een referentieproject geselecteerd worden. Daarbij moet een keuze worden gemaakt uit eerder ingevoerde projecten of referentieprojecten van GPR Gebouw. Bij het selecteren van een referentieproject moet worden gelet op de omvang en de

gebruiksoppervlakte van het referentieproject en het in te voeren project. Deze moeten zoveel mogelijk overeenkomen. Het referentieproject wordt gebruikt voor het bepalen van de

hoeveelheden van de verschillende onderdelen van het gebouw. Door gebruik te maken van een referentieproject hoeven de hoeveelheden niet te worden ingevoerd. Op deze manier kunnen opdrachtgevers en ontwerpers met behulp van GPR Gebouw in een vroeg stadium van het ontwerpproces maatregelen vastleggen met betrekking tot duurzaam bouwen.

2 Ambities

Wanneer er ambities zijn opgesteld met betrekking tot de scores in GPR Gebouw dan kunnen deze in het onderstaande scherm worden ingevuld. Het invullen van de ambities gebeurd per module van GPR Gebouw.

Na het invullen van de berekening kan in hetzelfde scherm bekeken worden welke ambities wel zijn behaald en welke niet.

3 Berekening

Wanneer de bovenstaande onderdelen zijn ingevuld dan kan begonnen worden met de berekening. De gebruiker kan een nieuwe berekening starten maar kan ook de gekozen maatregelen met betrekking tot duurzaam bouwen overnemen uit andere berekeningen of referentieprojecten. De scores binnen GPR Gebouw worden berekend aan de hand van de ingevoerde gegevens. Dat gebeurd per module. Voor alle modules geldt hoe meer punten, des te hoger de scores. Behalve voor de submodule “2.3 Materiaal” van de module “2 Milieu”.

Daarvoor geldt des te minder punten, hoe hoger de score.

3.1 Invoerblad gebouwkenmerken voor materiaalberekening

Op het invoerblad “Gebouwkenmerken voor materiaalberekening” moeten de onderstaande gegevens worden ingevuld:

• Aantal gebouwen (stuks)

• Aantal bouwlagen (stuks)

• Gebruiksoppervlakte (m²)

• Begane grondvloer (m²)

• Verdiepingsvloer (m²)

• Gevel (dichte delen) (m²)

• Gevel (open delen) (m²)

• Dragende binnenwand (m²)

• Hellend dak (m²)

• Plat dak (m²)

Dat moet gebeuren in het onderstaande scherm van GPR Gebouw.

\

Deze gebouwkenmerken worden gebruikt voor het berekenen van de milieubelasting in de submodule “2.3 Materiaal” van de module “2 Milieu”. De hoeveelheden voor de

gebouwkenmerken kunnen zelf ingevuld worden, maar deze kunnen ook overgenomen worden van het referentieproject dat bij het aanmaken van het gebouw geselecteerd is. In het bovenstaande scherm “Gebouwkenmerken voor materiaalberekening” kunnen de afmetingen van de componenten van een gebouw worden gespecificeerd door “Afmetingen componenten specificeren” aan te klikken. Dan komt er een scherm waarin de hoeveelheden van alle componenten van het gebouw gespecificeerd kunnen worden. Ook daarvoor geldt dat de gebruiker van GPR Gebouw de hoeveelheden zelf kan invullen maar deze ook kan overnemen van het referentieproject dat bij het aanmaken van het gebouw geselecteerd is.

3.2 Invoerblad gebouwkenmerken voor energieberekening

Op het invoerblad “Gebouwkenmerken voor energieberekening” moeten de onderstaande gegevens worden ingevuld:

• Gebruiksoppervlakte (m²)

• Begane grondvloer (m²)

• Gevel (dichte delen) (m²)

• Gevel (open delen) (m²)

• Hellend dak (m²)

• Plat dak (m²)

Dat moet gebeuren in het onderstaande scherm van GPR Gebouw.

Deze gebouwkenmerken worden gebruikt voor het berekenen van de energieprestatie in de submodule “1.1 Energieprestatie” van de module “1 Energie”. De hoeveelheden voor de gebouwkenmerken kunnen zelf ingevuld worden, maar deze kunnen ook overgenomen worden van het referentieproject dat bij het aanmaken van het gebouw geselecteerd is.

3.3 Invoerblad gebouwlevensloop

Op het invoerblad “Gebouwlevensloop” moeten de onderstaande gegevens worden ingevuld:

• Bouwjaar

• Verwachte sloopdatum (zonder ingreep)

• Levensduurverwachting

Dat moet gebeuren in het onderstaande scherm van GPR Gebouw.

Na het invoeren van de bovenstaande gegevens kan begonnen worden met de berekening van

de milieuprestatie binnen GPR Gebouw.

Bijlage 2

Beoordeling van de aanbesteding De Agaat te Sint

Agatha

Bijlage 3

Beoordeling van de aanbesteding De Berchplaets te

Berghem

Bijlage 4

Interview de heer N. Peters Bonnemayer Architecten

te Uden

Interview

Vragen Antwoorden

Wanneer: Dinsdag 22 mei 2012 om 10.00 uur

Locatie: Bonnemayer Architecten Boekelsedijk 2d

5404 NK Uden

Telefoon 0413-262428

Met: Niels Peters (Architect)

Niels Peters is architect bij Bonnemayer Architecten. Hij is vooral verantwoordelijk voor het ontwerp van (brede) scholen, multifunctionele accommodaties, brandweerkazernes (vaak in combinatie met een gemeentewerf) en politiebureaus.

Bonnemayer Architecten is een architectenbureau bestaande uit 17 werknemers. Dat zijn 3 architecten, 3 assistent ontwerpers, 2 projectcoördinatoren, 7 bouwkundig project tekenaars en 2 administratief medewerkers.

1. Uitleggen waar ik mee bezig ben

Opleiding

• Afstuderen aan de duale opleiding hbo bouwkunde aan de Avans Hogeschool te Tilburg.

Afstuderen

• Maatregelen met betrekking tot Duurzaam Bouwen binnen Geïntegreerde Contractvormen om de concurrentiepositie van bouwbedrijf Wagemakers te verbeteren.

• GPR Gebouw.

2. Waarom interview met een architectenbureau

• Het binnenhalen van een aanbesteding gebaseerd op een Geïntegreerde Contractvorm is voor het grootste deel afhankelijk van het ontwerp van de architect. Voor een deel is Bonnemayer Architecten het daar mee eens. Het gaat bij de opdrachtgever vaak om het plaatje (een sfeerimpressie), maar in eerste instantie om de inschrijfsom. Het is meestal de aannemer met de laagste inschrijfsom die de aanbesteding binnenhaalt.

• Zienswijze van een architectenbureau op Geïntegreerde Contractvormen en GPR Gebouw. (Of andere bepalingsmethoden/meetinstrumenten

milieuprestatie)

Waarom interview met Bonnemayer Architecten

• Het is een architectenbureau waar bouwbedrijf Wagemakers vaak mee

samenwerkt en goede contacten mee heeft.

• Het is een architectenbureau dat de nodige ervaring heeft met aanbestedingen gebaseerd op Geïntegreerde Contractvormen met de aannemer als

opdrachtgever.

• Het is een architectenbureau dat veel ervaring heeft met het ontwerpen van (brede) scholen (onderwijsgebouwen) en multifunctionele accommodaties (bijeenkomstgebouwen). Geïntegreerde Contractvormen worden vooral bij aanbestedingen van dit type gebouwen toegepast. Dat komt doordat de overheid hiervan doorgaans de opdrachtgever is.

3. Vragen

Geïntegreerde Contractvormen

• Ervaring met Geïntegreerde Contractvormen met aannemer als opdrachtgever?

Bonnemayer Architecten heeft in het verleden meerdere malen gebouwen ontworpen voor aanbestedingen gebaseerd op Geïntegreerde Contractvormen.

Dat was in opdracht van verschillende aannemers. Zodra bekend gemaakt wordt dat er een aanbesteding gebaseerd op een Geïntegreerde Contractvorm gaat plaatsvinden dan wordt Bonnemayer Architecten meestal binnen het tijdsbestek van een uur door meerdere aannemers gebeld om het ontwerp te verzorgen. (Wanneer bouwbedrijf Wagemakers met Bonnemayer Architecten een bouwteam wil vormen voor een aanbesteding gebaseerd op een

Geïntegreerde Contractvorm dan moeten ze er dus snel bij zijn.)

Als Bonnemayer Architecten ervan op de hoogte is dat er een aanbesteding gebaseerd op een Geïntegreerde Contractvorm gaat plaatsvinden dan komt het ook voor dat Bonnemayer Architecten zelf een aannemer benaderd om een bouwteam mee te vormen.

• Wat voor type gebouwen? Geïntegreerde Contractvormen worden vooral toegepast bij (brede) scholen (onderwijsgebouwen) en

multifunctionele accommodaties (bijeenkomstgebouwen), maar ook bij brandweerkazernes en politiebureaus (bedrijfsgebouwen). Dat zijn gebouwen met de overheid als opdrachtgever.

• Aanpak aannemer? (Gestuurd of geheel vrijgelaten in ontwerp?) (Wat wordt verwacht van de aannemer?) Bonnemayer Architecten geeft aan dat de aannemer de architect moet sturen om samen tot een scherp geprijsd ontwerp te komen. De aannemer moet bijvoorbeeld aangeven welke bouwmethode er gebruikt moet worden en met welke

overspanningen er gewerkt moet worden. Daarnaast kan de aannemer aangeven wat de grote kostenposten zijn waar op gelet moet worden bij het opstellen van het ontwerp (de architect bekijkt dat ook maar

wanneer een aannemer daar bepaalde ideeën over heeft dan kan hij dat

aangeven). Dat wordt vaak telefonisch overlegd, omdat er niet veel tijd

is voor het opstellen van het ontwerp.

• Aanpak Bonnemayer Architecten? Het proces binnen Geïntegreerde Contractvormen begint met het samenstellen van een bouwteam dat bestaat uit een bouwfysisch adviseur, een installatietechnisch adviseur en een constructeur. Het bouwteam kan samengesteld worden door de aannemer, maar de aannemer kan dat ook uitbesteden aan de architect.

Bonnemayer Architecten is een voorstander van het laatste. Dat is niet altijd het goedkoopste, maar de architect weet het beste met welke partijen hij goed kan samenwerken en welke niet. De architect heeft daar immers meer ervaring mee. Wanneer de aannemer het bouwteam samenstelt dan is het belangrijk dat het gebeurd in overleg met de architect.

Bonnemayer architecten begint met het doornemen van de

aanbestedingsstukken om te weten te komen waar het ontwerp aan moet voldoen. Wanneer bij de aanbestedingsstukken geen demarcatielijst is toegevoegd dan begint Bonnemayer Architecten met het opstellen van deze lijst. Dat doen ze om duidelijk te krijgen welke partijen voor welke werkzaamheden en kosten verantwoordelijk zijn. Na het doornemen van de aanbestedingsstukken wordt begonnen met het bepalen van de vorm en de indeling van het gebouw. Meestal moet het een compact en simpel gebouw zijn (in verband met het beperken van de kosten). Het bepalen van de vorm en indeling van een gebouw wordt gedaan met behulp van vormfactoren. Dat zijn de verhoudingen tussen de diverse onderdelen van een gebouw. Bijvoorbeeld tussen de gevel en het bruto of netto vloeroppervlak. Daarnaast worden de vorm en de indeling van een gebouw ook bepaald door de eisen met betrekking tot

daglichttoetreding. Na het bepalen van de vorm en de indeling van het gebouw wordt begonnen met het bepalen van de installaties. Daar wordt een installatietechnisch adviseur bij betrokken. Bonnemayer

Architecten gaat voor de installatie van onderwijsgebouwen en bijeenkomstgebouwen meestal uit van een verticale bodemwisselaar aangesloten op vloerverwarming met lucht als naverwarmer. Tenzij de installatietechnische adviseur aangeeft dat het verstandiger is om voor een andere installatie te gaan. Er zijn ook opdrachtgevers die graag radiatoren willen maar daar is Bonnemayer Architecten op tegen, omdat deze extra ruimte in beslag nemen, hogere schoonmaakkosten met zich meebrengen en vaak ingebouwd of weggewerkt moeten worden.

Daarnaast kan met vloerverwarming in combinatie met een verticale bodemwisselaar ook gekoeld worden, wat met radiatoren niet mogelijk is. De constructie is altijd wel in te passen. Met de constructeur wordt tijdig overlegd waar in het ontwerp volgens hem de kostenpunten liggen. Over het algemeen is een constructie bestaande uit kolommen (van staal of beton dat maakt niet zoveel uit) en dragende vloeren de constructie die het beste scoort in verband met de flexibiliteit. Zowel in GPR Gebouw als bij de opdrachtgever. Na het bepalen van de

installaties en de constructie volgt het materialiseren van het gebouw.

Dat gebeurd aan de hand van de eisen van de opdrachtgever en het

beeldkwaliteitplan.

• Waar werden deze Geïntegreerde Contractvormen op beoordeeld?

Inschrijfsom, flexibiliteit, gebouwbeleving, EPC waarde en GPR Gebouw score. Het meest werd gekeken naar de inschrijfsom, daarna naar de flexibiliteit en de gebouwbeleving en op de laatste plaats naar de EPC waarde en de GPR Gebouw score.

Bepalingsmethoden/meetinstrumenten milieuprestatie (GPR Gebouw)

• Eisen met betrekking tot bepalingsmethoden/meetinstrumenten

milieuprestatie? Binnen Geïntegreerde Contractvormen of door opdrachtgevers in het algemeen? Voor GPR Gebouw wordt meestal een 7 of een 7,5 geëist als gemiddelde score voor de 5 modules. Ook komt het voor dat er een 8 wordt geëist maar daar komen opdrachtgevers meestal van terug, omdat het behalen van deze scores leidt tot veel hogere bouwkosten. Dat komt vooral door de modules Energie en Milieu. Bij deze modules is het behalen van een hoge score binnen GPR Gebouw heel moeilijk. Daarnaast lopen de bouwkosten hoog op wanneer voor deze modules hoge scores behaald moeten worden. Het is daarom interessant om te onderzoeken wat het verband is tussen de kosten en de te behalen scores binnen deze modules van GPR Gebouw. Voor de modules Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde kunnen gemakkelijk hoge scores worden behaald zonder dat de bouwkosten hoog oplopen. Met de scores voor deze modules kan de gemiddelde score gemakkelijk omhoog getrokken worden. Dat kan bijvoorbeeld door een kolommenstructuur met dragende vloeren toe te passen. Dat scoort hoog door de flexibiliteit die daarmee bereikt wordt. Naast een kolommenstructuur met dragende vloeren raadt Bonnemayer Architecten aan zwevende dekvloeren toe te passen. De meerkosten daarvan zijn gering en dan kan het gebouw altijd nog verbouwd worden tot appartementencomplex. Voor woongebouwen worden immers andere eisen gesteld met betrekking tot geluid dan voor

onderwijsgebouwen en bedrijfsgebouwen.

• Welke bepalingsmethoden/meetinstrumenten voor de milieuprestatie gebruikt Bonnemayer Architecten? Op dit moment GPR Gebouw en Breeam-NL (van de Dutch Green Building Council).

• Wat is de reden daarvan? GPR Gebouw omdat opdrachtgevers een GPR Gebouw score eisen. Daarnaast is het een gebruiksvriendelijk programma waardoor er iedereen er mee kan werken. Op dit moment is Bonnemayer Architecten ook bezig met het bepalen van de

milieuprestatie van een gebouw met behulp van Breeam-NL. Niels Peters denkt dat Bonnemayer Architecten in de toekomst meer gebruik zal gaan maken van Breeam-NL dan van GPR Gebouw, omdat

Breeam-NL een stuk nauwkeuriger is in het bepalen van de

milieuprestatie. Binnen GPR Gebouw heeft een stijging van de

Rc-waarde bijvoorbeeld bijna geen invloed op de milieuprestatie van

een gebouw. Bij Breeam-NL is dat wel het geval. Het maken van een

berekening van de milieuprestatie met behulp van Breeam-NL is wel

een stuk complexer dan met GPR Gebouw.

• Hoe gaat Bonnemayer Architecten daarmee om? Bonnemayer Architecten heeft zelf geen licentie voor GPR Gebouw. Wanneer er voor een gebouw een GPR Gebouw score berekend moet worden dan krijgt Bonnemayer Architecten meestal een licentie van de gemeente waar het gebouw gerealiseerd wordt. Niels Peters kan zelf de

milieuprestatie van een gebouw berekenen met behulp van GPR Gebouw. Hij heeft daar geen cursus voor gevolgd en is daardoor geen gebruiker met een licentie waardoor de scores die hij berekend niet rechtsgeldig zijn. Het maken van een berekening van de milieuprestatie van een gebouw wordt daarom meestal uitbesteed aan een

adviesbureau. Niels Peters gebruikt GPR Gebouw alleen om te bepalen of een ontwerp in grote lijnen voldoet aan de gestelde eisen.

• Hoe pakt Bonnemayer Architecten dat aan? Bonnemayer Architecten stelt eerst een voorlopig ontwerp op en laat vervolgens een

adviesbureau een berekening maken voor de milieuprestatie van het gebouw. De laatste keer dat ze dat op deze manier gedaan hebben heeft dat niet goed uitgepakt. Bonnemayer Architecten had het maken van de berekening voor het bepalen van de milieuprestatie uitbesteed aan adviesbureau Search. Bonnemayer Architecten kreeg een berekening van de milieuprestatie met daarbij een lijst van wijzigingen die in het ontwerp doorgevoerd moesten worden om aan de gevraagde

milieuprestatie te voldoen. Niels Peters denkt daarom dat het

interessant is om een lijst te maken met aandachtspunten waarmee bij het ontwerp rekening gehouden moet worden in verband met GPR Gebouw. Wanneer een aannemer, voor het starten van het ontwerp, aan de architect aangeeft met welke van deze aandachtspunten hij rekening moet houden dan kan dat veel tijd schelen in het ontwerpproces.

Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat er na het opstellen van het ontwerp nog wijzigingen aangebracht moeten worden in verband met GPR Gebouw die niet meer mogelijk zijn (zoals Bonnemayer Architecten heeft meegemaakt met de berekening van de

milieuprestatie van adviesbureau Search).

• Worden de kosten meegenomen bij afwegingen of aan het eind? De kosten worden meegenomen bij het maken van afwegingen tijdens het opstellen van het ontwerp. Bonnemayer Architecten heeft de nodige ervaring met het ontwerpen van gebouwen en heeft bepaalde inbouwpakketten samengesteld waarvan ze precies weten wat deze kosten. Het meest toegepaste inbouwpakket in onderwijsgebouwen en bijeenkomstgebouwen is een verlaagd plafond om de nagalmtijd te beperken, een marmoleum vloerbedekking en een Wandflex wandafwerking met muurverf en een lambrisering met een coating.

• Steeds dezelfde aanpak of verschillend per gebouw?

De aanpak voor het opstellen van een ontwerp is bij elk gebouw hetzelfde.

4. Vragen Niels Peters heeft geen vragen.

5. Afsluiting Wanneer ik nog vragen heb dan kan ik deze stellen per telefoon op het telefoonnummer 0413-262428 of per e-mail op het e-mailadres

peters@bonnemayerarchitecten.nl

Bijlage 5

Interview de heer M. Peters AGO Montage- en

installatietechniek te Schaijk

Interview

Vragen Antwoorden

Wanneer: Donderdag 5 juli 2012 om 9.00 uur

Locatie: AGO Montage- en installatietechniek Industriepark 11 A-B

5374 CM Schaijk Telefoon 0486-414400

Met: Mathieu Peters (Bedrijfsleider)

Mathieu Peters is bedrijfsleider bij AGO Montage- en installatietechniek.

1. Uitleggen waar ik mee bezig ben en hoe ik daarbij gekomen ben

Opleiding

• Afstuderen aan de duale opleiding hbo bouwkunde aan de Avans Hogeschool te Tilburg.

Afstuderen

• Maatregelen met betrekking tot Duurzaam Bouwen binnen Geïntegreerde Contractvormen om de concurrentiepositie van bouwbedrijf Wagemakers te verbeteren.

• GPR Gebouw.

2. Waarom interview met een installatiebedrijf

• Binnen GPR Gebouw zijn voor de modules Energie en Milieu moeilijk hoge scores te behalen en deze bevatten beide maatregelen met betrekking tot installaties.

• Zienswijze van een installatiebedrijf op mogelijke installatieconcepten binnen Geïntegreerde Contractvormen en GPR Gebouw.

• Een indicatie van de kosten voor deze installatieconcepten.

Waarom interview met AGO Montage- en installatietechniek

• Het is een installatiebedrijf waar bouwbedrijf Wagemakers vaak mee samenwerkt en goede contacten mee heeft.

• Het is een installatiebedrijf dat de nodige ervaring heeft met aanbestedingen gebaseerd op Geïntegreerde Contractvormen met de aannemer als

opdrachtgever.

• Het is een installatiebedrijf dat ervaring heeft met het uitwerken van installaties

voor (brede) scholen (onderwijsgebouwen) en multifunctionele accommodaties

(bijeenkomstgebouwen).

3. Vragen

Geïntegreerde Contractvormen en GPR Gebouw

• Ervaring met Geïntegreerde Contractvormen met de aannemer als

opdrachtgever? AGO Montage- en installatietechniek heeft in het verleden aan meerdere projecten deelgenomen gebaseerd op Geïntegreerde Contractvormen.

Waaronder het project De Berchplaets te Berghem waaraan AGO Montage- en installatietechniek heeft deelgenomen in samenwerking met bouwbedrijf Wagemakers.

• Ervaring met GPR Gebouw? Mathieu Peters heeft in het verleden voor meerdere projecten gewerkt met GPR Gebouw. Wanneer het gaat over de installaties dan is hij niet zo te spreken over GPR Gebouw. Er zijn installaties welke niet opgenomen zijn in GPR Gebouw en installaties welke onder dezelfde noemer geschaard worden terwijl daar duidelijk verschil in zit met betrekking tot de kosten en de duurzaamheid. Verder vindt hij het wel een goede zaak dat de duurzaamheid van een gebouw getoetst kan worden.

• In de module Milieu binnen GPR Gebouw valt op dat de luchtbehandeling het meeste minpunten oplevert. Hoe komt dat? Dat komt doordat in een gebouw het meeste energieverlies wordt veroorzaakt door de ventilatie en de

gebouwschil.

Installatieconcepten in onderwijsgebouwen en bijeenkomstgebouwen uit voorbeeldprojecten van GPR Gebouw:

• Gebalanceerde ventilatie of CO2 gestuurde ventilatie in combinatie met warmteterugwinning

• Warmte Koude Opslag in combinatie met

vloerverwarming/betonkernactivering voor het verwarmen en koelen van een gebouw.

Installatieconcepten in de projecten De Agaat te Sint Agatha en De Berchplaets te Berghem:

• Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

• Hr-ketel aangesloten op vloerverwarming en bijverwarming door middel van lucht.

Installatieconcepten volgens Bonnemayer architecten:

• Verticale bodemwisselaar aangesloten op vloerverwarming met lucht als bijverwarming. Verticale bodemwisselaar zowel voor verwarmen als koelen.

Installatieconcepten

• Welke installatieconcepten zijn er te onderscheiden? Of welke installaties zijn te combineren tot een installatieconcept?

Er zijn vele installatieconcepten te onderscheiden maar de meest toegepaste zijn de volgende:

• Hr-ketel aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming in

combinatie met luchtbehandeling kasten en een WTW. (Enkel voor het

verwarmen van een gebouw.)

• Hr-ketel aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming in combinatie met CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten met een naverwarmer voor de ventilatielucht. (Enkel voor het verwarmen van een gebouw.)

• Hr-ketel en koelsysteem op water aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming/-koeling in combinatie met luchtbehandeling kasten en een WTW. (Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Hr-ketel en koelsysteem op water aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming/-koeling in combinatie met CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten en een naverwarmer voor de ventilatielucht.

(Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Hr-ketel aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming in combinatie met luchtbehandeling kasten met koelsysteem op lucht en een WTW. (Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Hr-ketel aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming in combinatie met CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten met

koelsysteem op lucht en een naverwarmer voor de ventilatielucht.

(Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Warmtepomp op lucht met een unit buiten het gebouw aangesloten op luchtbehandeling kasten en een WTW. (Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Warmtepomp op lucht met een unit buiten het gebouw aangesloten op CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten met een naverwarmer voor de ventilatielucht. (Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Warmtepomp op water met bronnen in de bodem aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming/-koeling in combinatie met luchtbehandeling kasten en een WTW.

• Warmtepomp op water met bronnen in de bodem aangesloten op radiatoren en/of vloer-/wandverwarming/-koeling in combinatie met CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten met een naverwarmer voor de ventilatielucht.

Mathieu Peters geeft aan dat hij een voorstander is van het installatieconcept bestaande uit een warmtepomp op water met bronnen in de bodem aangesloten op vloerverwarming in combinatie met luchtbehandeling kasten en een WTW.

Hij is van mening dat een warmtepompinstallatie oneindig mee kan gaan wanneer deze goed wordt aangelegd en dat een warmtepompinstallatie binnen 15 tot 20 jaar terugverdiend wordt. Hij vindt het daarom interessant om voor een warmtepomp te kiezen omdat de levensduur van een gebouw meestal langer is dan 20 jaar. Wanneer een opdrachtgever niet bereidt is om te

investeren in een warmtepomp dan raadt Mathieu Peters het installatieconcept aan bestaande uit een hr-ketel aangesloten op vloerverwarming in combinatie met luchtbehandeling kasten en een WTW. Hij is meer voorstander van luchtbehandeling kasten met een WTW dan van CO2 gestuurde

luchtbehandeling kasten met een naverwarmer voor de ventilatielucht, omdat CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten alleen ventileren wanneer het echt nodig is. Mathieu Peters vindt het beter om continu te ventileren omdat er dan ook continu frisse lucht aanwezig is. Het nadeel daarvan is dat continu

ventileren een groter energieverlies oplevert.

• Welke installatieconcepten worden meestal toegepast in onderwijsgebouwen en welke in bijeenkomstgebouwen? (Multifunctionele accommodaties) Onderwijsgebouwen:

• Hr-ketel aangesloten op vloerverwarming in combinatie met

luchtbehandeling kasten en een WTW. (Enkel voor het verwarmen van een gebouw.)

Bijeenkomstgebouwen:

• Hr-ketel en een koelsysteem op water aangesloten op

vloerverwarming/-koeling in combinatie met luchtbehandeling kasten en een WTW. (Voor het verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Wat is de reden daarvan?

In onderwijsgebouwen wordt vaak geen koeling toegepast en in

bijeenkomstgebouwen wel omdat in bijeenkomstgebouwen vaak meer mensen aanwezig zijn in een ruimte waardoor er eerder gekoeld moet worden.

Daarnaast wordt er meestal voor een hr-ketel gekozen voor de warmteopwekking in plaats van een warmtepomp in verband met de

aanschafkosten. Dat komt doordat opdrachtgevers vaak alleen kijken naar de kosten op de korte termijn. Er mogen meestal alleen duurdere installaties toegepast worden wanneer deze een terugverdientijd hebben van 5 tot 10 jaar.

Deze installaties zijn er niet en daarom wordt er vaak een hr-ketel toegepast voor de warmteopwekking in plaats van een warmtepomp. Een warmtepomp heeft een terugverdientijd van 15 tot 20 jaar. Dat kan berekend worden met het gegeven dat het energieverbruik van een warmtepomp op jaarbasis ongeveer de helft kost in vergelijking met het energieverbruik van een hr-ketel.

Kosten

• Wat zijn ter indicatie de kosten voor de onderdelen binnen GPR Gebouw?

(Lijst met maatregelen) Voor utiliteitsbouwprojecten is het moeilijk om ter indicatie de kosten voor de onderdelen binnen GPR Gebouw te geven. Dat is afhankelijk van het gebouw en de wensen van de opdrachtgever. Voor woningen kan dat wel. Dat komt doordat woningen altijd ongeveer dezelfde afmetingen hebben en bewoners dezelfde wensen. Een hr-ketel voor een woning kost bijvoorbeeld ongeveer €1000, - en een warmtepomp €10000, -.

• Kosten van een luchtbehandeling kast met een WTW zijn ongeveer te vergelijken met een CO2 gestuurde luchtbehandeling kast met een naverwarmer voor de ventilatielucht. Een WTW is duurder dan een naverwarmer voor de ventilatielucht, maar voor een CO2 gestuurde

luchtbehandeling kast moeten in de ruimten waar geventileerd moet worden CO2 sensoren geplaatst worden welke het nodige kosten.

• Wat is het scherpst geprijsde installatieconcept op de korte termijn? (Gunstig voor aanbesteding zonder exploitatie) Een hr-ketel aangesloten op

vloerverwarming in combinatie met luchtbehandeling kasten voor de ventilatie.

Daar moet de kanttekening bij geplaatst worden: hoe goedkoper een installatie in aanschaf, des te minder milieuvriendelijk en duurzaam.

• Wat is het scherpst geprijsde installatieconcept op de lange termijn? (Gunstig voor aanbesteding met exploitatie) Een warmtepomp op water met bronnen in de bodem aangesloten op vloer-/wandverwarming/-koeling in combinatie met CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten. Daar moet de kanttekening bij geplaatst worden: hoe duurder een installatie in aanschaf, des te

milieuvriendelijker, duurzamer en goedkoper op langere termijn.

• Wat kosten deze installatieconcepten voor een onderwijsgebouw en een

bijeenkomstgebouw met een bruto vloeroppervlak van ongeveer 1500m²? Voor utiliteitsbouwprojecten is het moeilijk om ter indicatie de kosten voor de onderdelen binnen GPR Gebouw te geven. Dat is afhankelijk van het gebouw en de wensen van de opdrachtgever.

EPC-waarde

• Welke installatieconcepten hebben een gunstige invloed op de EPC-waarde?

• Warmtepomp op lucht met een unit buiten het gebouw aangesloten op CO2 gestuurde luchtbehandeling kasten met WTW. (Voor het

verwarmen en koelen van een gebouw.)

• Warmtepomp op water met bronnen in de bodem aangesloten op vloer-/wandverwarming/-koeling in combinatie met CO2 gestuurde

luchtbehandeling kasten met een WTW.

• Welke EPC-waarden kunnen er behaald worden met deze installatieconcepten?

Dat is moeilijk te zeggen omdat dat ook sterk afhankelijk is van de overige maatregelen die genomen worden voor het behalen van een bepaalde EPC-waarde.

Algemeen

• Kunnen deze installatieconcepten altijd toegepast worden in een gebouw? Of moet het gebouw daarvoor aan bepaalde eisen voldoen? Deze

installatieconcepten kunnen in principe altijd toegepast worden in een gebouw.

• Welke informatie moet de installateur van de aannemer hebben voor het geven van een installatieadvies? De globale opzet van het gebouw en de eisen met betrekking tot het gebouw en de installaties.

• Wanneer in het proces moet de installateur ingeschakeld worden? Vanaf het moment dat de globale opzet van het gebouw en de eisen met betrekking tot het gebouw en de installaties bekend zijn.

4. Vragen Mathieu Peters heeft geen vragen.

5. Afsluiting Wanneer ik nog vragen heb dan kan ik deze stellen per telefoon op het

telefoonnummer 0486-414400 of per e-mail op het e-mailadres mp@ago-groep.nl

Bijlage 6

Tabel kosten en punten binnen GPR Gebouw

Onderwijsgebouwen

Onderwijsgebouwen GPR Gebouw Module 2 Milieu Submodule 2.3 Materiaal

Onderdeel Subonderdeel Keuzemogelijkheden Varianten binnen keuzemogelijkheden Kostendatabase Codering kostendatabase Punten binnen GPR Gebouw Kosten Eenheid

Fundering Funderingsbalk Geen funderingsbalk - - - 0 -

-Gietbouw - - - 100,2 -

-Prefab beton - - - 102,6 -

-Paalfundering Geen paalfundering - - - 0 -

-Hout - - - 6,3 -

-Gietbouw - - - 13,1 -

-Prefab beton - - - 16,7 -

-Aanvulling bouwput Geen aanvulling bouwput - - - 0 -

-Zand - - - 0,9 -

-Bodemafsluiting Geen bodemafsluiting - - - 0 -

-Polyetheenfolie Folie, Laagdikte 0,15mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131111 101 2,5 € 3,21 per m²

Zand Zand, Laagdikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131112 102 4,4 € 8,00 per m²

Schelpen Schelpen, Laagdikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131113 101 13,1 € 2,15 per m²

Schuimbeton Schuimbeton, Laagdikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131115 101 41,3 € 172,40 per m²

Opgaand metselwerk Geen opgaand metselwerk - - - 0 -

-Kalkzandsteen Metselblokken, Vuilwerk, Metselblok, M100/157, Afmetingen 327x100x157mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222132 101 0,0159 per m²€ 49,91per m²

Metselblokken, Vuilwerk, Metselblok, M100/240, Afmetingen 327x100x240mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222132 102 0,0159 per m²€ 47,93per m² Metselblokken, Vuilwerk, Metselblok, M150/157, Afmetingen 327x150x157mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222132 103 0,0159 per m²€ 56,27per m² Metselblokken, Vuilwerk, Metselblok, M214/133, Afmetingen 327x214x133mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222132 104 0,0159 per m²€ 67,56per m² Lijmblokken, Vuilwerk, Lijmblok L100/198, Afmetingen 437x100x198mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222133 102 0,0159 per m²€ 50,77per m² Lijmblokken, Vuilwerk, Lijmblok L120/198, Afmetingen 297x120x198mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222133 105 0,0159 per m²€ 58,27per m² Lijmblokken, Vuilwerk, Lijmblok L150/148, Afmetingen 297x150x148mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222133 106 0,0159 per m²€ 66,02per m² Lijmblokken, Vuilwerk, Lijmblok L150/198, Afmetingen 297x150x198mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222133 107 0,0159 per m²€ 61,67per m² Lijmblokken, Vuilwerk, Lijmblok L214/148, Afmetingen 297x214x148mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222133 108 0,0159 per m²€ 75,33per m²

Metselwerk Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 290x100x190mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 351 0,1016 per m²€ 48,14per m²

Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 325x100x240mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 352 0,1016 per m²€ 44,56per m²

Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 290x120x190mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 353 0,1016 per m²€ 51,43per m²

Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 290x140x190mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 354 0,1016 per m²€ 54,88per m²

Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 325x140x240mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 355 0,1016 per m²€ 57,28per m²

Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 290x200x190mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 357 0,1016 per m²€ 60,58per m²

Betonsteen, Klinkers, Grindbetonblok, Afmetingen 325x200x240mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 222121 358 0,1016 per m²€ 56,68per m²

Vloeren Begane grondvloer Geen begane grondvloer - - - 0 -

-Ribcassette Rc-waarde 3,5, Overspanning < 7m¹, Dikte 350mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232161 221 43,2 € 40,96 per m²

Balk en broodjes Rc-waarde 3,5, Overspanning < 6m¹, Dikte 200mm, Dikte druklaag 30mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232151 221 58,5 € 40,17 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning < 6m¹, Dikte 210mm, Dikte druklaag 40mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232151 222 58,5 € 41,29 per m²

Kanaalplaat Rc-waarde 3,5, Overspanning < 6m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 221 59,5 € 42,23 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning 6-7,5m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 222 59,5 € 43,25 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning 7,5-10m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 223 59,5 € 44,45 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning < 8,1m¹, Dikte 260mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 224 59,5 € 46,07 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning 8,1-10m¹, Dikte 260mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 225 59,5 € 47,43 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning 10-12,5m¹, Dikte 260mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 226 59,5 € 48,45 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning < 10m¹, Dikte 320mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 227 59,5 € 52,10 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning 10-12,5m¹, Dikte 320mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 228 59,5 € 53,55 per m²

Rc-waarde 3,5, Overspanning 12,5-14,5m¹, Dikte 320mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232121 229 59,5 € 54,57 per m²

Beton op grondslag Rc-waarde 3,5, Dikte 150mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131212 201 88,9 € 78,44 per m²

Rc-waarde 3,5, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131212 202 88,9 € 86,21 per m²

Rc-waarde 3,5, Dikte 250mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 131212 203 88,9 € 93,98 per m²

Breedplaat - - - 97,3 -

-Gietbouw - - - 112,3 -

-Keramisch element - - - 176,7 -

-Vloerisolatie Geen vloerisolatie - - - 0 -

-Folie met aluminium - - - 0,3 -

-EPS Vloerplaat, Floortherm Standaard, Rd-waarde 3,50, Dikte 130mm http://www.knaufinsulation.nl/nl/products/floortherm-standaard - 11,2 € 10,92 per m²

Vloerplaat, Floortherm 100, Rd-waarde 3,60, Dikte 130mm http://www.knaufinsulation.nl/nl/products/floortherm-150-100 - 11,2 € 12,01 per m²

Vloerplaat, Floortherm 150, Rd-waarde 3,50, Dikte 120mm http://www.knaufinsulation.nl/nl/products/floortherm-150-100 - 11,2 € 13,74 per m²

Vloerplaat, Solidek HL-150, Rd-waarde 3,53, Dikte 120mm http://www.kingspanunidek.com/media/3449/Unidek-Solidek-HL.pdf - 11,2 € 15,37 per m²

Vloerplaat, EPS 100-SE, Rd-waarde 3,73, Dikte 140mm http://www.isobouw.nl/nl/21/product/vloerplaat.aspx - 11,2 € 15,51 per m²

Vloerplaat, EPS 150-SE, Rd-waarde 3,39, Dikte 120mm http://www.isobouw.nl/nl/21/product/vloerplaat.aspx - 11,2 € 16,20 per m²

Vloerplaat, EPS 200-SE, Rd-waarde 3,39, Dikte 120mm http://www.isobouw.nl/nl/21/product/vloerplaat.aspx - 11,2 € 19,08 per m²

Fenolschuim Vloerplaat, Kooltherm K3, Rd-waarde 3,80, Dikte 80mm http://www.kingspaninsulation.nl/producten/kingspan-kooltherm/k3-vloerplaat.aspx - 15,7 € 21,25 per m²

XPS Floormate, 200-SLX, Rd-waarde 3,50, Dikte 100mm http://www.blauwplaat.nl/uploads/downloads/technische-gegevens/Floormate_200SLX.pdf- 16,7 € 31,90 per m²

Floormate, 500-A, Rd-waarde 3,45, Dikte 120mm http://www.blauwplaat.nl/uploads/downloads/technische-gegevens/Floormate_500A.pdf - 16,7 € 45,27 per m²

Floormate, 700-A, Rd-waarde 3,45, Dikte 120mm http://www.blauwplaat.nl/uploads/downloads/technische-gegevens/Floormate_700A.pdf - 16,7 € 67,92 per m²

Glaswol - - - 32,6 -

-Steenwol - - - 41,8 -

-PUR met lucht Vloerisolatieplaat, Eurofloor, Rd-waarde 3,45, Dikte 80mm http://www.recticelinsulation.be/product/eurofloor - 46,2 € 26,06 per m²

PUR met hcfk's - - - 64,7 -

-Vloerbalk Geen vloerbalk - - - 0 -

-Hout - - - 2,2 -

-Onderdeel Subonderdeel Keuzemogelijkheden Varianten binnen keuzemogelijkheden Kostendatabase Codering kostendatabase Punten binnen GPR Gebouw Kosten Eenheid

Staal - - - 9,6 -

-Verdiepingsvloer Geen verdiepingsvloer - - - 0 -

-Kanaalplaat Overspanning < 6m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 201 17,3 € 34,15 per m²

Overspanning 6-8m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 202 17,3 € 35,17 per m²

Overspanning 8-10m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 203 17,3 € 36,37 per m²

Overspanning < 8m¹, Dikte 260mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 204 17,3 € 40,48 per m²

Overspanning 8-10m¹, Dikte 260mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 205 17,3 € 41,84 per m²

Overspanning 10-12,5m¹, Dikte 260mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 206 17,3 € 42,86 per m²

Overspanning < 10m¹, Dikte 320mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 207 17,3 € 43,74 per m²

Overspanning 10-12,5m¹, Dikte 320mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 208 17,3 € 44,76 per m²

Overspanning 12,5-14,5m¹, Dikte 320mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 209 17,3 € 45,78 per m²

Overspanning < 12m¹, Dikte 400mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 211 17,3 € 52,77 per m²

Overspanning 12-14m¹, Dikte 400mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 212 17,3 € 54,01 per m²

Overspanning 14-16m¹, Dikte 400mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232122 213 17,3 € 55,03 per m²

Onverduurzaamd hout Houten balklaag met underlayment, Afmetingen 75x175mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Onafgewerkt

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 101 18,6 € 52,57 per m²

Houten balklaag met underlayment, Afmetingen 75x200mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Onafgewerkt

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 102 18,6 € 54,00 per m²

Houten balklaag met underlayment, Afmetingen 75x175mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 111 18,6 € 85,36 per m²

Houten balklaag met underlayment, Afmetingen 75x200mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 112 18,6 € 86,79 per m²

Houten balklaag met underlayment, Afmetingen 75x175mm, Hoh 600mm, Geïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 131 18,6 € 95,55 per m²

Houten balklaag met underlayment, Afmetingen 75x200mm, Hoh 600mm, Geïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 132 18,6 € 96,98 per m²

HSB-element Houten balken met 2 zijden underlayment, Afmetingen 75x175mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Onafgewerkt

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 101 22,7 € 54,53 per m²

Houten balken met 2 zijden underlayment, Afmetingen 75x200mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Onafgewerkt

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 102 22,7 € 55,96 per m²

Houten balken met 2 zijden underlayment, Afmetingen 75x175mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 111 22,7 € 75,54 per m²

Houten balken met 2 zijden underlayment, Afmetingen 75x200mm, Hoh 600mm, Ongeïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 112 22,7 € 76,97 per m²

Houten balken met 2 zijden underlayment, Afmetingen 75x175mm, Hoh 600mm, Geïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 131 22,7 € 85,06 per m²

Houten balken met 2 zijden underlayment, Afmetingen 75x200mm, Hoh 600mm, Geïsoleerd, Gipskartonplaatafwerking

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 272112 132 22,7 € 86,49 per m²

Cellenbeton Overspanning < 7,5m¹, Dikte 100mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232182 101 27,3 € 40,03 per m²

Overspanning < 7,5m¹, Dikte 150mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232182 105 27,3 € 47,66 per m²

Overspanning < 7,5m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232182 107 27,3 € 57,12 per m²

Overspanning < 7,5m¹, Dikte 240mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232182 109 27,3 € 64,86 per m²

Overspanning < 7,5m¹, Dikte 300mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232182 110 27,3 € 73,40 per m²

Breedplaat Overspanning < 10m¹, Dikte 150mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232172 211 28,3 € 64,98 per m²

Overspanning < 10m¹, Dikte 170mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232172 212 28,3 € 70,29 per m²

Overspanning < 10m¹, Dikte 200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232172 213 28,3 € 76,76 per m²

Gietbouw Vuilwerk, Dikte 150mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282121 101 32,7 € 95,84 per m²

Vuilwerk, Dikte 200mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282121 102 32,7 € 112,63 per m²

Vuilwerk, Dikte 250mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282121 103 32,7 € 130,57 per m²

Vuilwerk, Dikte 400mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282121 104 32,7 € 184,38 per m²

Schoonwerk, Dikte 150mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282122 101 32,7 € 97,74 per m²

Schoonwerk, Dikte 200mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282122 102 32,7 € 114,53 per m²

Schoonwerk, Dikte 250mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282122 103 32,7 € 132,47 per m²

Schoonwerk, Dikte 400mm, Wapening 85 kg/m³ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 282122 104 32,7 € 186,28 per m²

Staalframe element Infra+ vloer, Liggerlengte 5,4m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 101 38,1 € 61,34 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 5,8m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 102 38,1 € 63,32 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 6,5m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 103 38,1 € 66,21 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 7,2m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 104 38,1 € 69,10 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 8m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 105 38,1 € 73,06 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 8,8m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 106 38,1 € 77,46 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 9,6m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 107 38,1 € 77,35 per m²

Infra+ vloer, Liggerlengte 11m¹ http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 232142 108 38,1 € 88,33 per m²

Keramisch element - - - 51,5 -

-Dekvloer Geen dekvloer - - - 0 -

-Zandcement Klasse D-15, Dikte 30mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 101 20,7 € 5,20 per m²

Klasse D-15, Dikte 50mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 102 20,7 € 7,00 per m²

Klasse D-20, Dikte 30mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 103 20,7 € 5,65 per m²

Klasse D-20, Dikte 50mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 104 20,7 € 7,45 per m²

Klasse D-30, Dikte 30mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 105 20,7 € 6,05 per m²

Klasse D-30, Dikte 50mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 106 20,7 € 8,30 per m²

Klasse D-40, Dikte 30mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 107 20,7 € 10,65 per m²

Klasse D-40, Dikte 50mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432111 108 20,7 € 13,45 per m²

Anhydriet Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 150-200m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 101 29,9 € 25,50 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 200-300m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 102 29,9 € 18,50 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 300-400m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 103 29,9 € 14,00 per m²

Onderdeel Subonderdeel Keuzemogelijkheden Varianten binnen keuzemogelijkheden Kostendatabase Codering kostendatabase Punten binnen GPR Gebouw Kosten Eenheid Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname

400-500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 104 29,9 € 11,25 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 500-700m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 105 29,9 € 9,95 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 700-900m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 106 29,9 € 8,50 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 900-1200m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 107 29,9 € 7,35 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 20mm, Afname 1200-1500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 108 29,9 € 6,65 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 150-200m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 111 29,9 € 25,75 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 200-300m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 112 29,9 € 18,75 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 300-400m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 113 29,9 € 14,20 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 400-500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 114 29,9 € 11,50 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 500-700m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 115 29,9 € 10,20 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 700-900m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 116 29,9 € 8,70 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 900-1200m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 117 29,9 € 7,60 per m²

Alpha mortel gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 20mm, Afname 1200-1500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 118 29,9 € 6,90 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 50mm, Afname 250-500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 202 29,9 € 10,00 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 50mm, Afname 500-1000m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 203 29,9 € 8,35 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Lage verkeersbelasting, Klasse GD-20, Dikte 50mm, Afname >

1000m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 204 29,9 € 6,70 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 50mm, Afname 250-500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 212 29,9 € 10,00 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 50mm, Afname 500-1000m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 213 29,9 € 8,45 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Middel zware verkeersbelasting, Klasse GD-30, Dikte 50mm, Afname > 1000m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 214 29,9 € 6,85 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Hoge verkeersbelasting, Klasse GD-40, Dikte 50mm, Afname 250-500m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 222 29,9 € 10,00 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Hoge verkeersbelasting, Klasse GD-40, Dikte 50mm, Afname 500-1000m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 223 29,9 € 8,50 per m²

Calciumsulfaat gietvloeren, Hoge verkeersbelasting, Klasse GD-40, Dikte 50mm, Afname >

1000m²

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 432171 224 29,9 € 7,00 per m²

Verlaagd plafond Geen verlaagd plafond - - - 0 -

-Gipsplaat Standaard, Ronde kant, Metalen regelwerk, Dikte 15mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 101 11,3 € 48,67 per m²

Standaard, Ronde kant, Houten regelwerk, Dikte 15mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 103 11,3 € 55,76 per m²

Standaard, Facet kant, Metalen regelwerk, Dikte 12,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 201 11,3 € 48,76 per m²

Standaard, Facet kant, Houten regelwerk, Dikte 12,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 202 11,3 € 55,85 per m²

Stucplaat, Ronde kant, Metalen regelwerk, Dikte 9,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 301 11,3 € 46,67 per m²

Stucplaat, Ronde kant, Houten regelwerk, Dikte 9,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 302 11,3 € 55,76 per m²

Houtwolcement Brandvertragend, Regelwerk, Dikte 25mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451115 101 13,4 € 43,89 per m²

Brandvertragend, Regelwerk, Dikte 35mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451115 102 13,4 € 45,74 per m²

Brandvertragend, Regelwerk, Dikte 50mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451115 103 13,4 € 49,34 per m²

Systeemplafond, Akoestiekplaat, Fijne structuur, Dikte 25mm, Rechte kanten http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451214 102 13,4 € 34,23 per m² Systeemplafond, Akoestiekplaat, Fijne structuur, Dikte 35mm, Rechte kanten http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451214 103 13,4 € 38,48 per m² Systeemplafond, Akoestiekplaat, Superfijne structuur, Dikte 25mm, Rechte kanten http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451214 202 13,4 € 36,08 per m² Systeemplafond, Akoestiekplaat, Superfijne structuur, Dikte 35mm, Rechte kanten http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451214 203 13,4 € 40,63 per m²

Systeemplafond, Akoestiekplaat, Fijnporige structuur, Dikte 25mm, Rechte kanten http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451214 302 13,4 € 37,48 per m² Systeemplafond, Akoestiekplaat, Fijnporige structuur, Dikte 35mm, Rechte kanten http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451214 303 13,4 € 40,63 per m²

Gips geperforeerd Standaard, Ronde kant, Geperforeerd, Metalen regelwerk, Dikte 15mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 101 14,9 € 72,92 per m²

Standaard, Ronde kant, Geperforeerd, Houten regelwerk, Dikte 15mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 103 14,9 € 80,02 per m²

Standaard, Facet kant, Geperforeerd, Metalen regelwerk, Dikte 12,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 201 14,9 € 73,12 per m²

Standaard, Facet kant, Geperforeerd, Houten regelwerk, Dikte 12,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 202 14,9 € 80,22 per m²

Stucplaat, Ronde kant, Geperforeerd, Metalen regelwerk, Dikte 9,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 301 14,9 € 70,92 per m²

Stucplaat, Ronde kant, Geperforeerd, Houten regelwerk, Dikte 9,5mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451111 302 14,9 € 80,02 per m²

Volkernplaat Regelwerk, Dikte 6mm, Acrylaat-coating http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451124 101 24,4 € 84,32 per m²

Regelwerk, Dikte 8mm, Acrylaat-coating http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451124 102 24,4 € 97,72 per m²

Regelwerk, Dikte 10mm, Acrylaat-coating http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451124 103 24,4 € 106,32 per m²

Steenwol, geperst Regelwerk, Dikte 6mm, 1 Zijdig twee componenten acryl coating http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451123 101 42,9 € 68,57 per m²

Regelwerk, Dikte 8mm, 1 Zijdig twee componenten acryl coating http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451123 102 42,9 € 76,82 per m²

Regelwerk, Dikte 8mm, Houttekening http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451123 601 42,9 € 85,57 per m²

Systeemplafond, Geluidsabsorberend paneel, Afmetingen 1200x1200mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451216 101 42,9 € 49,88 per m²

Systeemplafond, Anti-microbacterieel, Dikte 17mm, Geluidsabsorbtie 0,6 http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451216 102 42,9 € 27,00 per m²

Aluminium, geperforeerd Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Afmetingen 600x600x33mm, 24mm Doorzaktegel, http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 201 124,6 € 43,00 per m²

Onderdeel Subonderdeel Keuzemogelijkheden Varianten binnen keuzemogelijkheden Kostendatabase Codering kostendatabase Punten binnen GPR Gebouw Kosten Eenheid Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Afmetingen 600x600mm, Vellingkant, 24mm

Doorzaktegel/sponning 11mm, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 202 124,6 € 43,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Afmetingen 600x600mm, Zichtbaar 24mm, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 203 124,6 € 39,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Afmetingen 600x600mm, 15mm Doorzaktegel/sponning 16mm, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 204 124,6 € 46,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Afmetingen 600x600mm, 15mm Doorzaktegel/sponning 8mm, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 205 124,6 € 46,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Afmetingen 600x600mm, 24mm Inlegtegel, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 206 124,6 € 35,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Akoestisch vlies, Afmetingen 600x600x33mm, 24mm Doorzaktegel, Klemprofiel, Geluidsabsorbtie 0,7

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 211 124,6 € 47,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Akoestisch vlies, Afmetingen 600x600mm, Zichtbaar 24mm, Geluidsabsorbtie 0,7

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 212 124,6 € 39,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Akoestisch vlies, Afmetingen 600x600mm, 15mm Doorzaktegel/sponning 16mm, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 214 124,6 € 50,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Akoestisch vlies, Afmetingen 600x600mm, 15mm Doorzaktegel/sponning 8mm, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 215 124,6 € 50,00 per m²

Systeemplafond, Perforatie, Standaard, Akoestisch vlies, Afmetingen 600x600mm, 24mm Inlegtegel, Geluidsabsorbtie 0,1

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 451215 216 124,6 € 41,00 per m²

Galerijvloer Geen galerijvloer - - - 0 -

-Prefab beton - - - 0,0994 per m² -

-Gietbouw - - - 0,1147 per m² -

-Balkonvloer Geen balkonvloer - - - 0 -

-Prefab beton - - - 0,0697 per m² -

-Console Geen console - - - 0 -

-Prefab beton - - - 0,0659 per m¹ -

-Balkon- of galerijhek Geen balkon- of galerijhek - - - 0 -

-Staal Stalen lamellenhekken, Hoogte 1000mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 341212 201 1,2 € 149,00 per m¹

Glas Glashekken, Gelaagd glas, Hoogte 1000mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 341212 301 1,9 € 241,00 per m¹

Aluminium Aluminium spijlenhekken, Hoogte 1000mm http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 341212 101 2,3 € 132,00 per m¹

Vloerafwerking natte ruimte Geen vloerafwerking - - - 0 -

-Tegelwerk - - - 5,6 -

-Plafondafwerking Geen plafondafwerking - - - 0 -

-Muurverf Ondergrond beton, Sausklaar maken, Oppervlaktegroep 1, Voorbereiding, Muurverf http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw / http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/schilderwerk

452111 311 / 421157 454 2,7 € 43,85per m²

Ondergrond gipskartonplaat, Sausklaar maken, Breed 600/1200mm, Niveau A, Muurverf http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw / http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/schilderwerk

452111 331 / 421157 453 2,7 € 43,85per m²

Ondergrond gipskartonplaat, Sausklaar maken, Breed 600/1200mm, Niveau B, Muurverf http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw / http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/schilderwerk

452111 333 / 421157 453 2,7 € 34,15per m²

Stucwerk Ondergrond beton, Fijnschuurwerk http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 452114 101 7,5 € 27,00 per m²

Ondergrond gipskartonplaat, Fijnschuurwerk http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 452114 102 7,5 € 27,00 per m²

Spuitpleister Ondergrond beton, Voorbehandelen, Spackpleisterwerk http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 452115 101 8,4 € 12,90 per m²

Ondergrond gipskartonplaat, Spuitklaar maken, Breed 600mm, Niveau C, Spackpleisterwerk http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 452111 131 / 452115 101 8,4 € 17,90per m² Ondergrond gipskartonplaat, Spuitklaar maken, Breed 1200mm, Niveau C, Spackpleisterwerkhttp://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 452111 132 / 452115 101 8,4 € 14,60per m²

Gevels Buitenblad Geen buitenblad - - - 0 -

-Pleisterwerk Ondergrond EPS isolatie, Mineraal gebonden, Dikte 2mm (Exclusief leveren isolatie) http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411112 201 / 223113 104 6,8 € 68,26per m² Ondergrond EPS isolatie, Mineraal gebonden, Dikte 8mm (Exclusief leveren isolatie) http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411112 202 / 223113 104 6,8 € 78,26per m² Ondergrond Steenwol isolatie, Mineraal gebonden, Dikte 2mm (Exclusief leveren isolatie) http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411112 203 / 223111 111 6,8 € 76,48per m² Ondergrond Steenwol isolatie, Mineraal gebonden, Dikte 8mm (Exclusief leveren isolatie) http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411112 204 / 223111 111 6,8 € 86,48per m² Ondergrond EPS isolatie, Kunsthars gebonden, Dikte 2mm (Exclusief leveren isolatie) http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411112 211 / 223113 104 6,8 € 63,26per m² Ondergrond EPS isolatie, Kunsthars gebonden, Dikte 8mm (Exclusief leveren isolatie) http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411112 212 / 223113 104 6,8 € 73,26per m²

Volkernplaat Ondergrond houten regelwerk met isolatie, Gevelplaten, Geschroefd, Dikte 6mm (Exclusief leveren isolatie)

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411214 101 / 411211 251 14,3 € 79,30per m²

Ondergrond houten regelwerk met isolatie, Gevelplaten, Geschroefd, Dikte 8mm (Exclusief leveren isolatie)

http://www.archidat.nl/bouwkosten-online/utiliteitsbouw 411214 102 / 411211 251 14,3 € 92,70per m²

Ondergrond houten regelwerk met isolatie, Gevelplaten, Geschroefd, Dikte 10mm (Exclusief

Ondergrond houten regelwerk met isolatie, Gevelplaten, Geschroefd, Dikte 10mm (Exclusief

In document Verbeteren concurrentiepositie met betrekking tot Duurzaam Bouwen binnen Geïntegreerde Contractvormen (pagina 92-179)

GERELATEERDE DOCUMENTEN