BELANGRIJKE CLAUSULES

In document Koetsierlaan 3, 3451 WH Vleuten Vraagprijs ,- k.k. (pagina 29-33)

Zodra er overeenstemming is tussen u en de verkopende partij over de prijs, opleverdatum en eventueel overige aanvullende voorwaarden zal Welwonend Makelaardij een koopovereenkomst opstellen conform het model van de NVM.

In deze koopovereenkomst treft u onder meer de volgende clausules:

Notaris; Volgens keuze van de koper (tenzij anders vermeld).

Waarborgsom; Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt deze uiterlijk binnen ca.

7 weken na ondertekening van de koopovereenkomst gestort in handen van de notaris een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom.

In plaats van een waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie doen stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is en is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Oplevering; In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende-/ leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Baten en lasten; Lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerend zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Notaris kosten; Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen worden gebracht en die verband houden met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van verkopers hypoth(e)k(en) en/of beslagen die op het verkochte rust(en), meer bedragen dan:

- € 10,-- per telefonische overboeking;

- € 45,-- voor het opvragen ven (een) aflossingsnota(‘s) bij de hypotheek-/kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing;

- € 175,--*) per akte van gehele doorhaling;

- € 225,--*) per akte van gedeeltelijke doorhaling;

Dan zal de koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zak van de levering direct doorberekenen aan de koper. Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten en/of beheerkosten in rekening gebracht worden. Alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen tevens inclusief kadastraal recht.

Genoemde kosten zijn gebaseerd op bedragen zoals die algemeen en redelijkerwijs door notarissen bij een verkopende partij in rekening worden gebracht voor de betreffende verrichtingen. Indien de door de koper aangewezen notaris voor de betreffende verrichtingen meer aan kosten in rekening brengt dan genoemde bedragen, komt het meerdere voor rekening en risico van koper

*) kosten van inschrijving ad € 7.97 (worden niet belast met BTW) niet inbegrepen.

Ouderdoms- Clausule; Koper verklaart bekend te zijn met de ouderdom van de woning, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.

Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat zij niet in voor de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, voor de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, afwezigheid van ongedierte, schimmels etc. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het normale gebruik. Wij zullen alle medewerking verlenen om op verzoek van de koper een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren door een erkend bedrijf.

Meetinstructie; De woning is opgemeten conform de branchebrede meetinstructie. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Koper vrijwaart verkoper alsmede de medewerkers van Welwonend Makelaardij van alle aansprakelijkheid terzake van eventueel later te constateren verschillen in maatvoering van zowel gebruiksoppervlakte als inhoud van de woning."

Algemeen; Aan deze verkoopinformatie is de groots mogelijke zorg besteed, desondanks is het mogelijk dat er onjuistheden in vermeld staan. Tekst, maten, tekeningen en andere gegevens zijn slechts indicatief. Aan eventuele onvolledige of onjuiste informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u naar aanleiding van eerder genoemde clausules vragen heeft of u heeft vragen met betrekking tot overige clausules in de koopovereenkomst kunt u zich natuurlijk altijd tot een van onze makelaars wenden. Zij zullen een en ander zo helder mogelijk voor u trachten toe te lichten.

HET IS GOED WONEN IN HET GROENE HART VAN NEDERLAND

Uitnodigende omgeving

Vleuten - De Meern, Gemeente Utrecht, centraal gelegen in het groene hart van ons land, ontstond in 1954 door de samenvoeging van de gemeenten Vleuten, Haarzuilens, Oudenrijn en Veldhuizen.

Aan het einde van de jaren zestig begon een gestage uitbreiding, met name van de kernen Vleuten en De Meern. De gemeente, sinds 1 januari 2001 onderdeel van Utrecht, groeit nog steeds omdat steeds meer mensen kiezen voor deze uitnodigende woonomgeving. Dat is niet verbazingwekkend, want Vleuten - De Meern biedt zijn bewoners een unieke combinatie van landelijke sfeer,

uitgebreide voorzieningen en perfecte bereikbaarheid.

De natuur als achtertuin

Vleuten - De Meern ligt te midden van natuurgebieden met ruimte voor alle vormen van recreatie.

De landelijke omgeving met fruitboomgaarden, boerderijen en bospercelen nodigt uit tot wandelen en fietsen. Natuurliefhebbers zullen daar vooral de grote diversiteit aan planten, bomen, vogels en klein wild waarderen. Sportvissers en dagrecreanten vinden in de omgeving alles van hun gading in verschillende recreatiegebieden met suggestieve namen als Brasem, Snoek en Voorn. De plas Strijkviertel (De Meern) en de Haarrijnseplas (Vleuten) is populair bij watersporters. Dat geldt ook voor de iets verder gelegen Loosdrechtse, Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen.

Onlangs is het definitieve ontwerp voor het Groot Archeologiepark vastgesteld ook wel Leidsche Rijn park genoemd. Het is niet zomaar een park, het meet zo’n 9 hectare en ligt op een historische stroomrug van de Oude Rijn. In dit voornamelijk uit bomen en gras bestaande park kunt u straks optimaal recreëren.

Het Lint

Het Lint is een brede recreatiestrook van 8 km lang en gemiddeld 30 meter breed rond het hele Leidsche Rijn Park. Te midden van het groen is een verhard pad aangelegd van 6 meter breed. Het pad is gedecoreerd met de voor het park herkenbare margrietjes. Het gladde plaveisel maakt Het Lint bij uitstek geschikt voor wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters. In de groenstrook is een ruiterpad aangelegd. Het Lint voert langs alle mooie plekjes van het park zoals de Haarrijnseplas, De Buitenhof, De Vikingrijn en archeologische locaties. Alle parkdelen zijn vanuit de wijk via Het Lint te bereiken.

Historische omgeving

Behalve op een landelijke omgeving kan Vleuten - De Meern mag ook trots zijn op de fraaie boerderijen, huizen en cottages uit de 18e en 19e eeuw en het mooiste kasteel van Nederland kasteel De Haar in het sfeervolle dorpje Haarzuilens. Deze romantische locatie is bij bruidsparen bijzonder in trek en het park rond het kasteel is een paradijs voor wandelaars. Bij dit park ligt ook de schitterende golfbaan die Vleuten - De Meern rijk is; de baan van golfclub De Haar, met een magnifiek uitzicht op het kasteel.

Optimale bereikbaarheid

Vleuten - De Meern telt veel forenzen onder zijn bewoners. Dat is ook logisch, want de verbindingen - zowel regionaal als nationaal - zijn voortreffelijk. De rijkswegen A12 (Utrecht / Den Haag /

Arnhem) en A2 (Utrecht / Amsterdam / ‘s Hertogenbosch) liggen op slechts enkele autominuten afstand. Ook met openbaar vervoer kunnen alle bestemmingen in de regio moeiteloos bereikt worden. Busmaatschappij Connexxion onderhoudt regelmatige buslijndiensten met Utrecht,

Breukelen, Harmelen, Woerden en Kockengen. Het NS-station Vleuten biedt u een directe verbinding met heel Nederland.

Onderwijs en verenigingsleven

De gezellige woonsfeer van Vleuten - De Meern is ook zichtbaar in het bloeiende verenigingsleven.

Zowel op sportief als sociaal-cultureel terrein heeft Vleuten - De Meern verenigingen en clubs naar ieders smaak en voorkeur. Die ruime keuze geldt ook voor de onderwijsmogelijkheden. Er zijn scholen voor openbaar en bijzonder lager onderwijs in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Alle andere vormen van middelbaar, hoger en academisch onderwijs zijn dichtbij, dankzij uitstekende treinverbindingen: in 6 minuten bent u in Utrecht of Woerden.

Winkelen en uitgaan

Vanuit Vleuten - De Meern bent u zo in de historische binnenstad van Utrecht die wordt beheerst door de 112m hoge Domtoren. Langs de Oude Gracht met zijn lommerrijke kaden en sfeervolle Werfkelders heeft zich een levendig terrasleven ontwikkeld. In de straten rondom is het leuk winkelen en uitgaan. Met zijn bioscopen, theaters, discotheken en honderden cafés is Utrecht dan ook een echte uitgaansstad.

Maar u kunt ook in Vleuten - De Meern terecht. Centraal gelegen in De Meern ligt het Winkelcentrum Mereveld met alle bekende winkels, supermarkten e.d.

In Vleuten en de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld Maarssen, treft u een uitgebreid

winkelaanbod. Zin om buiten de deur te eten? Vleuten - De Meern biedt enkele goede restaurants en eetcafés naar ieders smaak.

Sportieve specialiteiten

In de voorzieningen die Vleuten - De Meern te bieden heeft, nemen de sportieve faciliteiten een belangrijke plaats in. Op loopafstand van woonplan ’t Weer liggen de sportcomplexen Fletiomare-West en Oost met voetbal,- handbal,- en hockeyvelden, alsmede tennisbanen. Het overdekte zwembad Fletiomare beschikt over een wedstrijd,- en instructiebad. De grote sporthal van

Sportcentrum Oudenrijn biedt u alle ruimte voor indoorsport zoals o.a. tennis, squash en balsporten.

Daarnaast vinden diverse balsport en gymnastiekverenigingen gastvrij onderdak in de Fletiohal in Vleuten en de Marehal in De Meern. Verder beschikt De Meern over maneges voor de ruitersport.

Kortom, Vleuten-De Meern, biedt zijn bewoners alle sporten van het alfabet, van aerobics tot zwemmen.

Woonlasten Gemeente Utrecht 2022

Afvalstoffenheffing:

Per perceel bedragen de lasten van afvalstoffenheffing: € 353,85 per jaar (meerpersoonshuishouden) en € 303,85 per jaar (eenpersoonshuishouden).

Onroerende zaakbelasting:

Woningen: OZB per eenheid per jaar product Eigenarenheffing 0,0762%

Rioolrechten:

Eigenaar per aansluiting per jaar € 228,32 Grootverbruik per M3

0 t/m 50.000 m³ € 1,74 50.001 t/m 100.000 m³ € 1,67 100.001 t/m 150.000 m³ € 1,55

› 150.000 m³ € 1,40

Telefoon: 030-2862150, www.utrecht.nl Gemeente Utrecht, Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen, Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MA Utrecht.

WATERSCHAPSHEFFING

Deze heffing van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bedraagt per adres jaarlijks € 88,87. De verontreinigingsheffing is € 62,50 per vervuilende eenheid en de zuiveringsheffing bedraagt ook € 62,50 per vervuilende eenheid. Het tarief voor de gebouwde onroerende zaken bedraagt 0,02384 van de WOZ-waarde.

Inlichtingen: Hoofdkantoor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Postbus 550, 3990 GJ te Houten, telefoon: 030-6345700, www.hdsr.nl (prijspijl 2020)

PARKEERVERGUNNING zone A 1 € 126,90 zone A 2 € 63,45 zone B 1 € 27,63

Inlichting: Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht, Vliegend Hertlaan 1-11, 3526 KT te Utrecht, telefoon: 030-2864949, www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/kosten

De Regio Utrecht bestaat uit de volgende 17 gemeenten:

Abcoude, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen, Maarssen), Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn), Vianen, Wijk Bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist.

Wijzigingen voorbehouden. Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

In document Koetsierlaan 3, 3451 WH Vleuten Vraagprijs ,- k.k. (pagina 29-33)