Behavioral test procedures

In document University of Groningen Neuroinflammation in depression Dobos, Niki (Page 49-52)

Analysis of cognition, motor performance and anxiety in young and aged tumor necrosis factor alpha receptor 1

2. MATERIALS AND METHODS 1. Animals

2.2. Behavioral test procedures

Program sonu

Son/Kırışık önleme görüntülendiğinde program sona ermiş demektir. Sensörlü Start/Stop tuşu artık yanmaz.

Bu kurutma makinesi kırışık önleme ev-resi sona erdikten 15 dakika sonra (Kırı-şık önleme özelliği olmayan programlar-da program sona erdikten 15 programlar-dakika sonra) otomatik olarak kapanır.

Çamaşırların çıkarılması

Kapağı ancak kurutma işlemi sona erdikten sonra açınız. Aksi takdirde çamaşırlar sonuna kadar düzgün bir şekilde kurutulup soğutulmaz.

 Kapağı açmak için kulpundan kavra-yıp çekiniz.

 Çamaşırları çıkarınız.

Kalan çamaşırlar aşırı kuruma sonu-cu zarar görebilir.

Kazandan daima tüm çamaşırları çı-karınız.

 Makinenin gücünü kapatmak için sensörlü  tuşuna dokununuz.

 Kapağın doldurma alanındaki 2 hav filtresinden havları temizleyiniz: bkz.

“Temizlik ve bakım - Hav filtresi”.

 Kapağı hafif bir hareketle kapatınız.

 Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız.

Faydalı bilgi: Yoğuşma suyunu Finish Buhar programı için kullanabilirsiniz.

Bkz. “Yoğuşma suyu haznesi - Yoğuş-ma suyu haznesinin Finish Buhar prog-ramı için hazırlanması”.

Pamuklu ve Pamuklu  kurutma programlarında tam kapasite doldurul-muş kazan için yoğuşma suyunun hor-tumla dışarı boşaltılmasını tavsiye ede-riz. Böylece yoğuşma suyu haznesini arada bir boşaltmanız gerekmez.

Kazan aydınlatması

Kazan, boşaltırken gözünüzden çamaşır kaçmaması için aydınlatılmıştır.

Kazan aydınlatması otomatik olarak ka-panır (Enerji tasarrufu).

Faydalı bilgi: Kazan aydınlatmasını tek-rar açmak için, Menü genel görünümün-deki açılır menüyü açınız ve sensörlü  tuşuna dokununuz.

Program Tablosu

* ile işaretli tüm ağırlıklar kuru çamaşır ağırlıklarıdır.

Pamuklu maks. 9 kg*

Ekstra kuru, Dolap kuruluğu+ , Dolap kuruluğu, Hafif kuru

Çamaşır Tek ve çok katlı pamuklu çamaşırlar. Ör. tişört, iç çamaşırı, bebek giysileri, iş kıyafetleri, ceket, örtü, önlük, tulum, el havlusu, banyo havlusu, bornoz ve havlu/kalın kumaştan yatak tekstili.

Faydalı bilgi - Ekstra Kuru farklı, çok katlı ve bilhassa kalın tekstil ürünleri için-dir.

- Triko çamaşırlar (tişörtler, iç çamaşırları vb.) için Ekstra Kuru fonk-siyonu kullanılmamalıdır - çamaşırlar çekebilir.

Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu , Silindir ütü kuruluğu

Çamaşır Ek işlem gerektiren pamuklu veya keten tekstil ürünleri. Ör. masa tekstili, yatak tekstili ve kolalı çamaşırlar.

Faydalı bilgi Silindir ütüden geçecek çamaşırları nemli kalmaları için silindir ütü-den geçirilene kadar rulo yaparak muhafaza ediniz.

Pamuklu  maks. 9 kg*

Çamaşır Pamuklu Dolap kuruluğu bölümünde açıklandığı gibi, normal ıslak-lıkta pamuklu çamaşırlar.

Faydalı bilgi - Bu programda sadece Dolap kuruluğu kademesinde kurutulur.

- Pamuklu  programı enerji tüketimi açısından normal ıslaklık-taki pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Test enstitü-süne yöne-lik bilgiler:

- Pamuklu  programı, EN 61121 standardına göre ölçülen enerji etiketine yönelik 392/2012/AB yönetmeliğine uygun test programıdır.

- Pamuklu ve Pamuklu  program ayarında yoğuşma suyunu tahliye hortumu ile dışarı yönlendiriniz.

Bakımı kolay maks. 4 kg*

Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu



Çamaşır Sentetik, pamuklu veya karışık kumaştan bakımı kolay çamaşırlar.

Ör. iş kıyafetleri, önlük, kazak, elbise, pantolon, masa tekstili, ço-raplar.

Program Tablosu

Narinler maks. 2,5 kg*

Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu



Çamaşır Sentetik, karışık, suni ipek veya bakımı kolay pamuklu kumaştan  bakım sembolü taşıyan hassas çamaşırlar. Ör. gömlekler, bluzlar, dantel iç çamaşırı ve işlemeli tekstil ürünleri.

Faydalı bilgi Bilhassa kırışıksız kurutma için çamaşır miktarı biraz daha azaltıl-malıdır.

Yatak tekstili maks. 4 kg*

Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu , Silindir ütü kuruluğu

Çamaşır Yatak tekstili, nevresim, yastık kılıfı

Otomatik maks. 5 kg*

Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu



Çamaşır Pamuklu ve Bakımı kolay programlarına uygun karışık çamaşır.

Finish Yünlü maks. 2 kg*

Çamaşır Yünlü ve yünlü karışımı tekstil ürünleri: kazak, hırka, çorap.

Faydalı bilgi - Yünlü giysiler kısa sürede havalandırılır, kabartılır, fakat tam kuru-tulmaz.

- Çamaşırları program sona erdikten sonra hemen çıkarınız.

Finish İpekli maks. 1 kg*

Çamaşır Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun ipekli bluz ve gömlekler.

Faydalı bilgi - Kırışıkların azaltılmasına yönelik programdır, ancak çamaşırlar ta-mamen kurutulmaz.

- Çamaşırları program sona erdikten sonra hemen çıkarınız.

Ekspres maks. 4 kg*

Ekstra kuru, Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu , Silindir ütü kuruluğu

Çamaşır Pamuklu programına uygun dayanıklı tekstil ürünleri.

Faydalı bilgi Program süresi kısalır.

Program Tablosu

Gömlekler maks. 2 kg*

Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu



Çamaşır Tüm gömlekler ve bluzlar için.

Kotlar maks. 3 kg*

Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif nemli, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu



Çamaşır Kot kumaşından pantolon, ceket, etek ve gömlek gibi tüm çamaşır-lar.

Finish Buhar maks. 1 kg*

Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu 

Çamaşır - Pamuklu veya keten kumaştan tüm çamaşırlar.

- Sentetik, pamuklu veya karışımlı kumaştan bakımı kolay çamaşır-lar. Ör. pamuklu pantolonlar, anoraklar ve gömlekler.

Faydalı bilgi - Çamaşırların ütüden önce nemlendirilmesi için.

- Kırışık çamaşırların düzleştirilmesi için.

- Çamaşırların ütülenmesi gerekiyorsa Ütü kuruluğu kademesini seçiniz.

Faydalı bilgi - Programın başında, toplanan yoğuşma suyu bir püskürtme ucu vasıtasıyla yoğuşma suyu haznesinden kazana püskürtülür. Bu sebeple yoğuşma suyu haznesi -min- işaretine kadar suyla dol-durulmuş olmalıdır.

- Kazana su püskürtüldüğünde, uğultu sesi duyulur.

Spor giysileri maks. 3 kg*

Dolap kuruluğu +, Dolap kuruluğu, Hafif kuru, Ütü kuruluğu , Ütü kuruluğu



Çamaşır Makinede kurutulmaya uygun malzemeden spor ve fitness giysileri.

Program Tablosu

Sepet Programı maks. Sepet doldurma: 3,5 kg

Faydalı bilgi - Bu program sadece Miele kurutma sepeti TRK 555 (sonradan sa-tın alınabilir aksesuar) ile bağlantılı olarak seçilebilir.

- Kurutma sepetinin kullanma kılavuzu dikkate alınmalıdır.

- Ürünün (çanta, bot ...) kazana temas etmemesine dikkat ediniz.

Bir kurutma kazanı dönüşü gerçekleştirilir, bunun sonucunda ha-talı doldurma durumunda kurutucu sepeti ve kazan zarar görebi-lir.

Çamaşır/

Ürün

Bu programı kurutma makinesinde kurutulmaya elverişli ve meka-nik olarak zarar görmemesi gereken ürünlerin kurutulması veya ha-valandırılması için kullanınız.

Dış giyim maks. 2,5 kg*

Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu 

Çamaşır Kurutma makinesinde kurutulabilen malzemeden dış giyim kıyafet-leri.

Emprenyeleme maks. 2,5 kg*

Çamaşır Mikrofiber, kayak ve Dış giyim kıyafetleri, ince ve sık dokumalı pa-muklular (poplin gibi), masa örtüleri gibi kurutma makinesinde ku-rutulmaya uygun tekstil ürünleri.

Faydalı bilgi - Bu programda sadece Dolap kuruluğu kademesinde kurutulur.

- Bu program ayrıca emprenyeleme için sabitleme evresi de içerir.

- Emprenye tekstil ürünleri sadece “Membranlı tekstil ürünlerine uygundur” bilgisine sahip emprenye maddeleri ile işleme tabi tu-tulabilir. Bu maddeler florokimyasal bağ esaslıdırlar.

- Parafin içeren maddeler ile emprenyelenmiş tekstil ürünlerini ku-rutmayınız. Yangın tehlikesi oluşur.

Program Tablosu

Sıcak havalandırma maks. 9 kg*

Çamaşır - Özellikleri nedeniyle eşit bir şekilde kurumayan çok katlı tekstil ürünleri için ek kurutma: ör. ceketler, yastıklar, uyku tulumları ve diğer hacimli tekstil ürünleri.

- Tek parça çamaşır kurutma: banyo havluları, bornozlar, bulaşık ve kurulama bezleri gibi.

Faydalı bilgi İlk başta en uzun süreyi seçmeyiniz. En uygun süreyi deneme yo-luyla belirleyiniz.

Soğuk havalandırma maks. 9 kg*

Çamaşır Havalandırılması gereken tüm çamaşırlar.

Normal yastık Büyük yastık

40 x 80 cm boyutunda 1-2 yastık veya 80 x 80 cm boyutunda 1 yastık Çamaşır Kurutma makinesinde kurutulabilen kuş tüyü, kaz tüyü veya

sente-tik dolgulu yastıklar.

Faydalı bilgi Bu programda sadece Dolap kuruluğu kademesinde kurutulur.

Faydalı bilgi - Kuş tüyleri, özellikleri nedeniyle sıcak ortamda kendi kokularını ortaya çıkarırlar. Kuruttuktan sonra kurutma makinesinin dışında havalanmaya bırakınız.

- Özellikle de yastıklar kurutulduktan sonra halen daha nemli bir his verebilir. İstediğiniz kuruluğu hissedinceye kadar bu program-da kurutma işlemini tekrarlayınız.

Pamuklu Hijyen maks. 4 kg*

Çamaşır Doğrudan tene temas eden iç çamaşırı, bebek çamaşırları, yatak tekstili, havlu gibi çamaşırlar.

Faydalı bilgi Bu programda uzun süre sabit kalan bir sıcaklıkla Dolap kuruluğun-da kurutulur. Sıcaklığın uzun süre muhafaza edilmesi sayesinde, çamaşırlardaki bakteriler veya ev tozu akarları öldürülür ve alerjen-ler azaltılır. Bu sebeple program kesintiye uğratılmamalıdır, aksi tak-dirde mikroorganizmalar ölmez.

Program Tablosu

Ön Ütü maks. 1 kg*

Dolap kuruluğu, Ütü kuruluğu 

Çamaşır - Pamuklu veya keten kumaştan tekstil ürünleri.

- Sentetik, pamuklu veya karma kumaştan bakımı kolay çamaşır-lar. Ör. pamuklu pantolonlar, anoraklar ve gömlekler.

Faydalı bilgi - Bu program çamaşır makinesinde sıkılma sonucu oluşmuş kırı-şıkları azaltır.

- Bu program aynı zamanda kuru çamaşırlar için de uygundur.

- Çamaşırları program sona erdikten sonra lütfen hemen çıkarınız.

DryFresh maks. 9 kg*

Çamaşır Havalandırılması gereken tüm çamaşırlar.

Bilgi Kurutulmuş temiz tekstil ürünlerde istenmeyen kokuları azaltabilir veya giderebilirsiniz. DryFresh flakonu (sonradan satın alınabilen aksesuar1) ile birlikte bu programı kullanınız.

1 Koku flakonunun yerleştirilmesi ve koku yoğunluğunun ayarlan-ması: Bkz. “Koku flakonu” bölümü.

Ekstralar

Kurutma programları farklı Ekstra fonk-siyonlar ile tamamlanabilir. Tabloda se-çim olanakları listelenmiştir.

Hassas +

Hassas çamaşırlar ( sembolü olan ak-rilik dokumalar) daha düşük ısı ve daha uzun sürede kurutulur.

Havalandırma

Temiz (kuru veya nemli) giysilerdeki ko-kuların yok olması için Havalandırma se-çeneğini kullanabilirsiniz.

Kurutma havası zamanla sınırlı olarak ısıtılır. Çamaşırlar başka bir sıcak hava beslemesi olmaksızın Kuru kurutma ka-demesinde havalandırılır ve bu değiştiri-lemez.

Havalandırma etkisi çamaşır ıslaksa, ko-ku flakonu ko-kullanılıyorsa ve miktarı az ise daha olumlu sonuçlar verir. Sentetik parçalarda koku azalmaz.

Ekstralar

Kurutma programları tablosu - Ekstralar

Havalandırma1 Hassas +1

Pamuklu 

Pamuklu X X

Bakımı kolay X X

Narinler

Yatak tekstili

Otomatik X

Finish Yünlü

Finish İpekli

Ekspres

Gömlekler X X

Kot X X

Finish Buhar

Spor giysileri X

Sepet programı

Dış giyim (Outdoor)

Emprenyeleme

Sıcak hava X

Soğuk hava

Normal yastık Büyük yastık

Pamuklu Hijyen

Ön ütü

DryFresh

1 = bu Ekstra fonksiyonlar birlikte kullanılamaz X = seçilebilir

– = seçilemez

 = otomatik olarak etkinleştirilir

Wash2Dry 

Fonksiyon

Miele çamaşır makinesi, program so-runsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra program verilerini router üzerin-den ağ bağlantısında bulunan kurutma makinesine ve Miele Bulutuna (Cloud) gönderir.

Kurutma makinesi, aktarılan program verilerini esas alarak otomatik olarak çamaşırlar için uygun bir kurutma programı ayarlar.

Kurutma makinesine çamaşırları doldur-duktan sonra sadece kurutma progra-mını başlatmalısınız. Kurutma makine-sinde başka program ayarlarının yapıl-masına gerek yoktur.

Kurutma programı, yıkama programı bittikten sonra 24 saat içerisinde baş-latılmalıdır. Bu süre boyunca kurutma verileri saklanır ve yeni yıkama progra-mı sonlandırıldığında bu verilerin üzeri-ne yenileri kaydedilir.

Faydalı bilgi: Kurutma makinesini elekt-rik şebekesinden ayırmayınız. Bu du-rumda çamaşır makinesinden aktarılan program verileri, Wash2Dry fonksiyonu-nu seçtiğiniz anda kurutma makinesi ta-rafından alınır.

Bu işlemden önce makinenin elektrik şebekesinden ayrılması, verilerin alın-ması sırasında gecikmeye yol açabilir.

Kullanım için ön koşullar

Wash2Dry fonksiyonunun kullanılması-nın ön koşulu, Miele@home üzerinden Miele çamaşır makinesinin ve kurutma makinesinin ağ bağlantısının yapılma-sıdır.

Faydalı bilgi: Miele@home uygulaması-nı, “İlk çalıştırma” bölümünde açıklandı-ğı gibi kurunuz.

Faydalı bilgi: Wash2Dry fonksiyonunu ana menüde seçebilirsiniz.

Wash2Dry fonksiyonunun gösterilmesi için bu fonksiyonu bir defalığına mahsus aktive etmelisiniz. “Ayarlar” – “Was-h2Dry” bölümüne bakınız.

Wash2Dry fonksiyonunun  seçilmesi

Yıkama programı devam ederken kurut-ma kurut-makinesinin ekranında  Lütfen bek-leyin yanar.

Yıkama makinesinin programı usulüne uygun tamamlandıktan sonra mevcut çamaşırlar için uygun kurutma programı ekranda gösterilir.

 Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra temiz çamaşırları kurutma makinesine doldurunuz.

 Programı başlatmak için kurutma ma-kinesinde sadece Start/Stop sensörlü tuşuna dokunmalısınız.

Hassas tekstil ürünlerin (ör. perdeler) yıkandığı yıkama programlarından son-ra, bu kurutma makinesinde program seçilmez.

Favori programlar

Favori oluşturma

Kişisel olarak oluşturulan yıkama prog-ramları bir isim verilerek kaydedilebilir.

Favori programlar oluşturmak için 2 ola-nak mevcuttur.

In document University of Groningen Neuroinflammation in depression Dobos, Niki (Page 49-52)