I februari 2007 rapporteras om stenkastning mot bussar, och i mars skjuter någon sönder fönster i Rosengårdsskolan med luftgevär. I samma månad skrivs det även om anlagda bränder i Herrgården bl.a. i ett källarförråd.

På lördagskvällen den 14 april 2007 rapporterar media om en serie oroligheter i Herrgården, där polis och brandkår utsätts för sten- och äggkastning. En serie bränder anläggs i sophus, soprum och miljöstationer men även bilar, källargångar och en närbutik drabbas. Brandkåren avvak- tar vid flera tillfällen med att ingripa och väntar på poliseskort. De öppna oroligheterna pågår mer eller mindre intensivt under flera dagar. Det är främst barn och ungdomar som deltar i händelserna. Antalet deltagare uppges variera från ett femtontal till vid vissa tillfällen närmare hundra, varav många är åskådare.

Vid en genomgång av medierapporteringen verkar de utlösande orsakerna till händelserna vara oklara, men flera anledningar ges. Enligt en version skall oroligheterna bero på ett polisingripande tidigare under veckan då en kamphund blir omhändertagen. Enligt en annan version startar oroligheterna genom att barn spelar fotboll utanför en lägenhet. Då lägenhetsinnehavaren säger till barnen blir han attackerad med ägg och stenar. Han ringer då till polisen. Enligt en tredje version får polisen en anmälan om att en man jagar barn med svärd, men då de kommer till platsen finner de inte personen, men får en anmälan om olaga hot. Då poliserna skall lämna platsen attackeras bilen av föremål som uppges vara stenar. De går då ur bilen där en av poliserna drar sitt vapen och den andre hotar enligt senare uppgifter med pepparsprej. Denna händelse finns

dokumenterad i en videosekvens som finns utlagd på YouTube och som i juni 2010 har visats 415 000 gånger. På filmen hörs något träffa bilen och många jublar när det sker.

Efter denna inledande händelse rapporterar media om eskalerade oroligheter, där bränder, sten- och äggkastning förekommer under flera dagar främst på kvällstid. Mellan den 14 och 17 april 2007 anläggs minst sju bränder på Herrgården. Ytterligare en polisbil attackeras den 16 april vid ett lägenhetsingripande. På den femte dagen den 18 april anläggs också fyra bränder på Hårds och Bennets väg som är i en helt annan del av Rosengård. Under samma period rapporteras dessutom om två andra allvarliga konflikter i området. En misshandel den 15 april och ett knivs- lagsmål den 17 april, men som sannolikt har andra orsaker än konflikten med polisen. Vid ett tillfälle, den 21 april kastas stora stenar från en bro mot passerande bilar.

Händelserna får stor medial och politisk uppmärksamhet och flera po- litiker på lokalt och nationellt plan uttalar sig och/eller besöker Rosengård. Stadsdelspolitiker och närpolischef uttrycker förvåning över att händel- serna inträffar. Integrationsminister Nyamko Sabuni besöker området den 20 april. Invånare i området arrangerar också en demonstration den 21 april med ett hundratal deltagare som tar avstånd från händelserna.

Efter oroligheterna i april inträffar flera händelser som media rappor- terar om men inte är så omfattande. I slutet av april, den 28:e och 30:e anläggs två bränder på förskolor i Herrgården och en bilbrand anläggs den 12 maj. I början av juli vandaliseras en polisbil (datum oklart) och en får bakrutan krossad den 8 juli. I mitten av juli meddelar polisen att de lägger ned utredningarna om oroligheterna i april eftersom ingen ställer upp och vittnar. Kvällen den 15 juli inträffar ett omfattande bråk i Herrgården där en större polisstyrka rycker in och avlossar två varningsskott. Ridande polis finns också i området under kvällen. Den 17 juli startar ett lägenhetsbråk som leder till att ett stort polisuppbåd skickas till platsen. I slutet av juli, den 28:e inträffar en bilbrand på Herrgården, vilket även inträffar den 15 september och vid två tillfällen den 29 september. I slutet av december rapporteras om att brandmän attackeras av raketer då de skall släcka an- lagda bränder i containrar.

Händelseutveckling 2008

Efter raketbeskjutningen mot brandmän i slutet av december 2007 startar Brandmännens riksförbund i februari 2008 en arbetsgrupp som skall ta fram förslag för att stoppa hot och stenkastning. Under första halvåret 2008

ökar antalet anlagda bränder drastiskt på Herrgården och Rosengård. Fram till början av maj har 90 bränder på Rosengård anmälts till polisen varav 22 klassas som mordbrand. Många bilar, ibland övergivna sådana, sätts i brand. Polisen uppges öka sin närvaro i området. Efter tumult i samband med släckning av en utomhusbrand hotas en brandman den 12 juni av en yngre tonåring med orden ”jag skall mörda dig” och en symbolisk gest. Dagen därpå krossas en ruta på en brandbil på von Rosens väg. Från och med den 13 juni avvaktar räddningstjänsten poliseskort innan de ingriper. Den 17 juli utsätts brandmän för ny sten- men också äppelkastning då man släcker en brand på en övergiven bensinstation vid von Rosens väg.

”Källarmoskén”

Sedan oktober 2006 pågår en långdragen process och konflikt kring en lokal som under många år hyrts av Islamiska kulturföreningen. Föreningen sägs upp av fastighetsägaren Contentus efter att ha hyrt lokalen sedan 1992. Under hösten 2007 nås en förlikning i hyresnämnden som ger föreningen en tidsfrist. I april nås en ny uppgörelse som ger en förlängd tidsfrist till den 31 augusti. Den 25 juli sker en demonstration utanför Contentus lokaler för att protestera mot uppsägningen av lokalerna. Den som uttalar sig i media för demonstranternas räkning är Basem Mahmoud som också kommer att få en ledande roll då lokalerna senare ockuperas. I september får Islamiska kulturföreningen en ny tidsfrist på grund av den muslimska fastemånaden Ramadan. Tidsfristen förlängs i oktober. Den 24 november lämnar kulturföreningen över nycklarna till fastighetsäga- ren, men samtidigt ockuperas lokalen av ungdomar. Den 25 november försöker en låssmed byta lås, men hindras av ungdomarna. Samma dag stängs strömmen av. Den 28 november deltar enligt uppgift ett hundratal personer vid fredagsbönen i lokalen. Samtidigt presenteras bildandet av en ny förening, Youth Islamic Center där den tidigare nämnda Basem Mahmoud blir ordförande.

I början av oktober 2008 uppmärksammas även i media hur nedslitna vissa av husen är på Herrgården. Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror av ägaren Acta. Husen förvaltas av Newsec. Den 19 november sänder SVT:s program Uppdrag granskning ett uppmärksammat inslag om Herrgården ”Bland kackerlackor i trångboddhetens Malmö”. Programmet får stor me- dial uppmärksamhet och flera anmälningar kommer in till kommunens miljökontor. Flera kommunpolitiker uttalar sig i frågan, men ägarbilden av fastigheterna är komplicerad och det är svårt att vid detta tillfälle peka ut någon ansvarig.

In document Achtergrondinformatie over HDI: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam | RIVM (Page 47-54)

Related documents