A ANBEVELINGEN

In document Business Intelligence Analyse e-trade (pagina 28-34)

Realiseren BI toepassing e-Trade

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de informatie behoefte met betrekking tot het gebruik van e-Trade groot genoeg is gebleken om een BI toepassing op deze applicatie te rechtvaardigen. Een realisatie van het ontwerp van deze toepassing is dan ook wenselijk.

Koperszijde ook onderzoeken

Het onderzoek aan de aanbodzijde van het (e-trade) handelsproces is nu afgerond. Vanwege tijdsafbakening is de vraagzijde (koperszijde) niet meegenomen in dit project. Voor volledigheid en bevordering van het succes van e-Trade is een soortgelijk onderzoek naar de vraagzijde van e-Trade aan te raden.

Rekening houden met veranderende marktomstandigheden

De sierteeltmarkt is onderheven aan veel veranderingen en vernieuwingen. Zo ook op het gebied van afzetkanalen. Wat vandaag de informatiebehoefte kan over een paar maanden anders zijn.

Bijvoorbeeld op het gebied van de populariteit van de afzetkanalen en welk afzetkanaal leidend is qua prijszetting. Op dit moment is dat de klokverkoop. Echter de verwachting is dat de klokverkoop steeds meer plaats gaat maken voor de verkoop via virtuele marktplaatsen zoals e-Trade. Dit kan ook de informatiebehoefte beïnvloeden. Mijn advies is om de feedback van de gebruikers van de BI tool goed in acht te nemen en waar nodig de BI tool aan te passen aan de veranderende

marktomstandigheden.

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Evaluatie

De kennismaking en het inwerken in de organisatie ging me vrij goed af. VAA is een klein bedrijf met een informele open bedrijfscultuur. Hierdoor voelde ik me snel thuis in het bedrijf.

Ik heb veel plezier ondervonden aan het verdiepen in de sierteeltbranche. Tijdens een introductie bij een kweker en persoonlijk verkoper heb ik veel praktische dingen geleerd over het telen van

snijbloemen en de verkoop van deze bloemen via de FloraHolland veiling. Ook ben ik bij de organisatie van FloraHolland geïntroduceerd en heb ik een kijkje mogen nemen bij een grote koper (exporteur) die bloemen inkoopt. Je zou kunnen zeggen dat ik alle aspecten van het de sierteeltketen en het handelsproces heb mogen zien.

Het eerste product was het bedrijfsmodel van FloraHolland in kaart brengen. Het was nog moeilijker dan ik aanvankelijk had gedacht. Het is belangrijk om alle aspecten van het bedrijf te belichten.

Daarom is een raamwerk of format voor een bedrijfsmodel belangrijk. Na veel zoeken heb ik daarvoor het bedrijfsmodel van Alexander Osterwalder gevonden. Dit model bood me voldoende houvast om mezelf te verdiepen in FloraHolland. Het vergaren van informatie voor het invullen van dit

bedrijfsmodel verliep vervolgens heel vlot. Met goede feedback van de FloraHolland begeleider is dit product vervolgens afgerond.

Het tweede product, de procesbeschrijving van e-Trade is ook iets anders verlopen dan ik

aanvankelijk had gepland. Het was eerst de bedoeling om alleen de processen rondom e-Trade in kaart te brengen, maar dit is later mede naar aanleiding van advies van de bedrijfsbegeleider uitgebreid om ook de algemene handelsprocessen van de sierteeltbranche hierin mee te nemen.

Hierbij had ik echter ook input nodig uit de volgende fase, de interviews. De opdrachtomschrijving met betrekking tot de procesbeschrijving is dus enkele keren uitgebreid naar aanleiding van nieuwe inzichten.

Door het uitvoeren van deze twee fases van mijn onderzoek heb ik erg veel geleerd over de

sierteeltsector. Door dit goede inzicht kon ik gemakkelijker de interviews voorbereiden die gehouden dienden te worden in de informatie analyse. Tijdens deze interviews kon ik ook gemakkelijker inspelen op antwoorden die gegeven werden omdat ik meer kennis had van de achtergronden. Ik kreeg zelfs na een interview via de begeleider van FloraHolland de feedback dat een geïnterviewde vond dat ik erg veel kennis van de sierteeltsector had.

De informatie- en gegevens analyse was de volgende stap van mijn onderzoek. Ik heb het een en ander geleerd met betrekking tot het houden van interviews. Vooral met het opwekken van suggesties door middel van suggestieve vragen is het opletten geblazen. Ik moet geen woorden in de mond gaan leggen, maar de contactpersonen zelf laten praten want alleen dan krijg ik betrouwbare en nuttige informatie naar boven. Ik moet de contactpersonen zelf laten praten. Ook moet ik me niet aan een vast stramien houden met betrekking tot de vragen. Ik moet inspelen op de antwoorden die de geïnterviewde geeft. Tijdens het verwerken van de interviews en het in kaart brengen van de informatie behoefte ben ik de fout in gegaan. Ik probeerde te veel al de kengetallen te ontwerpen.

Hierdoor liep ik vast en heeft dit product waarschijnlijk langer geduurd dan nodig was. Achteraf gezien had ik in dit product puur de informatiebehoefte, met nadruk op behoefte, in kaart moeten brengen en in mindere mate me bezig houden met de ontwerpaspecten van deze behoefte.

Het ontwerp was daarna wel gemakkelijker omdat de informatiebehoefte al voor een groot deel was vertaald naar kengetallen. Dit scheelde weer tijd in deze stap. Op dit moment is het ontwerp nog in volle gang.

Samenvattend is het project goed verlopen. Ondanks de vertraging en de wat verlate oplevering van het ontwerp hierdoor heb ik er een goed gevoel bij.

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Literatuurlijst Boeken:

Daan van Beek, De Intelligente Organisatie, 2e druk, Uitgeverij Tutein Nolthenius, Den Bosch, 2006.

Roel Grit, Projectmanagement, 4e druk, Uitgeverij Wolters Noordhoff. Groningen/Houten, 2005.

Websites:

• Website van FloraHolland, www.floraholland.com

Dissertation Alexander Osterwalder, The business model ontology (Ph.D. thesis 2004), http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/, Het bedrijfsmodel dat ik als leidraad heb gebruikt om het bedrijfsmodel van FloraHolland te beschrijven.

• Website over interviewtechnieken, http://www2.fmg.uva.nl/emca/INT.htm#Lofland Artikelen:

Rob Peters en Sjoerd Hobo, Gefaseerde projectaanpak legt valkuilen bloot – Transparant GUIDE -model wijst de weg naar een geslaagd BI-project, Database Magazine, Nummer 8, december 2008.

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Bijlage A: Plan van Aanpak

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Auteur : Freek Soetens

In opdracht van : Flora Holland / VAA ICT Consultancy

Datum : 05-03-2009

Referentie : v1.0PvA BI Analyse Etrade

Versie : 1.0 Definitief

Plan van Aanpak

BI Analyse e-Trade

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING ... 33

1.1 VERSIE INFORMATIE (DOCUMENT)...33

1.2 ACHTERGROND DOCUMENTATIE...33

1.3 GERELATEERDE PROJECTEN EN SYSTEMEN...33

2 PROJECTOPDRACHT ... 34

2.1 PROJECTACHTERGROND...34

2.2 PROBLEEMSTELLING / VRAAGSTELLING...34

2.3 OPDRACHTOMSCHRIJVING...35

2.4 PROJECTDOEL EN PROJECTRESULTAAT...35

2.5 GLOBALE OPZET BUSINESS INTELLIGENCE ANALYSE...36

2.6 AFBAKENING...36

2.7 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN...37

3 PROJECTPLANNING EN PROJECTAANPAK... 38

3.1 PROJECT ORGANISATIE...38

3.2 ACTIVITEITEN...39

3.3 PROJECT AANPAK...39

3.4 TIJDSPLANNING...40

3.5 OP TE LEVEREN PRODUKTEN...41

3.6 COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE...41

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

1 INLEIDING

In document Business Intelligence Analyse e-trade (pagina 28-34)